سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایران

آرمان

آسیا

آتیه سازان حافظ

بانک سپه

تجارت نو

بانک کشاورزی

البرز

سازمان بیمه نیروهای مسلح

تعاون

سازمان بیمه تامین اجتماعی

پارسیان

بیمه دانا

کانون سردفتران

نهاد ریاست جمهوری

خدمات هوایی سامان

صنایع هوایی ایران (صها)

سامان

سینا

بیمه رازی

ملت

کارآفرین

کمک رسان (SOS)

بیمه کوثر

بیمه نوین

بیمه ما

بیمه معلم

بیمه میهن

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

خدمات درمانی (ایرانیان، کارمندی، سایر اقشار)

رادیولوژی + سونوگرافی + داروخانه + سرپایی تامین اجتماعی، ایران، آتیه سازان حافظ، خدمات درمانی +آزمایشگاه (ایران- کارمندی- سایر اقشار)، خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان و زایشگاه مریم (بیمارستان زنان کرج)