سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایران

آرمان

آسیا

آتیه سازان حافظ

بانک سپه

بانک مسکن

بانک کشاورزی

البرز

خدمات درمانی نیروهای مسلح

تعاون

تامین اجتماعی

پارسیان

بیمه دانا

بیمه دی

خدمات درمانی (ایرانیان، کارمندی، سایر اقشار)

خدمات هوایی سامان

صنایع هوایی ایران(صها)

سامان

سینا

بیمه رازی

ملت

کارآفرین

کمک رسان (SOS)

بیمه کوثر

بیمه نوین

بیمه ما

بیمه معلم

بیمه میهن

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور

رادیولوژی + سونوگرافی + داروخانه + سرپایی تامین اجتماعی، ایران، آتیه سازان حافظ، خدمات درمانی +آزمایشگاه (ایران- کارمندی- سایر اقشار)، خدمات درمانی نیروهای مسلح