سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

بانک کشاورزی

آتیه سازان حافظ

ایران

آسیا

تامین اجتماعی

بانک مسکن

بیمه البرز

بیمه پارسیان

بیمه آرمان

بانک سپه

بیمه کوثر

بیمه سینا

بیمه سامان

بیمه دی

بیمه تعاون

بیمه نوین

بیمه میهن

بیمه ملت

کمک رسان sos

کارآفرین

بیمه دانا

بیمه رازی

بیمه معلم

بیمه ما

خدمات درمانی نیروهای مسلح

بیمه خدمات هوایی سامان

صنایع هوایی ایران(صها)

خدمات درمانی(ایرانیان-کارمندی-سایر اقشار)

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

آزمایشگاه + رادیولوژی + سونوگرافی + داروخانه + سرپایی [تامین اجتماعی، ایران، آتیه سازان حافظ، خدمات درمانی (ایران- کارمندی- سایر اقشار)، خدمات درمانی نیروهای مسلح