سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایمیل

maryamhospital.ir@gmail.com

شماره های تماس با ما

خط اول
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۵۲
خط دوم
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۴۸
خط سوم
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۵۴

مسیریابی با: 

ساعات کار درمانی:

شنبه۸:۰۰-۱۴:۳۰
یکشنبه۸:۰۰-۱۴:۳۰
دوشنبه۸:۰۰-۱۴:۳۰
سه شنبه۸:۰۰-۱۴:۳۰
چهارشنبه۸:۰۰-۱۴:۳۰
پنج شنبه۸:۰۰-۱۳:۳۰

ساعات کار اداری:

شنبه۸:۰۰-۱۵:۳۰
یکشنبه۸:۰۰-۱۵:۳۰
دوشنبه۸:۰۰-۱۵:۳۰
سه شنبه۸:۰۰-۱۵:۳۰
چهارشنبه۸:۰۰-۱۵:۳۰
پنج شنبه۸:۰۰-۱۴:۳۰

فرم تماس با ما