سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایمیل

maryamhospital.ir@gmail.com

شماره های تماس با ما

خط اول
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۵۲
خط دوم
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۴۸
خط سوم
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۵۴

ساعات کاری :

۱۵:۳۰ – ۸:۰۰

۱۵:۳۰ – ۸:۰۰

۱۵:۳۰ – ۸:۰۰

۱۵:۳۰ – ۸:۰۰

۱۵:۳۰ – ۸:۰۰

۱۴:۳۰ – ۸:۰۰

۱۶:۰۰ – ۱۴:۰۰

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

زمان ملاقات

فرم تماس با ما