سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایمیل

maryamhospital.ir@gmail.com

شماره های تماس با ما

خط اول
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۵۲
خط دوم
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۴۸
خط سوم
۰۲۶-۳۳۵۵۵۷۵۴

مسیریابی با: 

ساعات کار درمانی:

شنبه ۸:۰۰-۱۴:۳۰
یکشنبه ۸:۰۰-۱۴:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۱۴:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۱۴:۳۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۱۴:۳۰
پنج شنبه ۸:۰۰-۱۳:۳۰

ساعات کار اداری:

شنبه ۸:۰۰-۱۵:۳۰
یکشنبه ۸:۰۰-۱۵:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۱۵:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۱۵:۳۰
پنج شنبه ۸:۰۰-۱۴:۳۰

فرم تماس با ما