سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

داروخانه بیمارستان مسئولیت تأمین دارو‌های مورد نیاز کلیه بخش‌ها، اتاق‌های عمل، کت لب، پلی کلینیک، پاراکلینیک و مشاوره دارویی را عهده‌دار می‌باشد.در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰۰ قلم دارو‌های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و بیش از ۳۰۰ مورد لوازم پزشکی و بهداشتی در داروخانه بیمارستان موجود می باشد که نیاز های دارویی کلیه بیماران بستری و سر پایی بیمارستان را بر‌طرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستان‌ها نیز می باشد.

مجموعه داروخانه بیمارستان با فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل مدیریت داروخانه، محل ساخت داروهای جالینوس (ترکیبی)، نسخه پیچی و تحویل دارو، نگهداری دارو های مخدر، نگهداری دارو های یخچالی، لوازم پزشکی، بهداشتی و دارو های گیاهی، انبار دارویی مجهز و استاندارد و داروخانه اورژانس می‌باشد.

علاوه بر امکانات فوق، بیمارستان در نظر دارد در آینده اقدام به تجهیز داروخانه به Clean Roomنماید. به این ترتیب برای اولین بار در کشور، در بیمارستان مریم امکان ساخت و آماده سازی برخی دارو های تزریقی بیمارستانی جهت بیماران بستری در بیمارستان مریم و سایر بیمارستان ها فراهم خواهد شد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه‌های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی و کلینیک ویژه در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

همچنین دارو‌های جالینوسی (ترکیبی) مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی نیز به طور روزانه و در اسرع وقت در داروخانه ساخته می شود و در اختیار بیمار یا بخش قرار می گیرد.