سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

داروخانه بیمارستان مسئولیت تأمین داروهای مورد نیاز کلیه بخش ها، اتاق های عمل، کت لب، پلی کلینیک، پاراکلینیک و مشاوره دارویی را عهده دار می باشد.در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰۰ قلم دارو های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و بیش از ۳۰۰ مورد لوازم پزشکی و بهداشتی در داروخانه بیمارستان موجود می باشد که نیاز های دارویی کلیه بیماران بستری و سر پایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستانها نیز می باشد.

مجموعه داروخانه بیمارستان با فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل مدیریت داروخانه، محل ساخت داروهای جالینوس (ترکیبی)، نسخه پیچی و تحویل دارو، نگهداری دارو های مخدر، نگهداری دارو های یخچالی، لوازم پزشکی، بهداشتی و دارو های گیاهی، انبار دارویی مجهز و استاندارد و داروخانه اورژانس می باشد.

علاوه بر امکانات فوق، بیمارستان در نظر دارد در آینده اقدام به تجهیز داروخانه به Clean Room نماید. به این ترتیب برای اولین بار در کشور، در بیمارستان مریم امکان ساخت و آماده سازی برخی دارو های تزریقی بیمارستانی جهت بیماران بستری در بیمارستان مریم و سایر بیمارستان ها فراهم خواهد شد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی و کلینیک ویژه در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

همچنین داروهای جالینوسی (ترکیبی) مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی نیز به طور روزانه و در اسرع وقت در داروخانه ساخته می شود و در اختیار بیمار یا بخش قرار می گیرد.