سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

داروخانه بیمارستان مسؤولیت تأمین داروهای مورد نیاز کلیه بخشها، اتاق های عمل، کت لب، پلی کلینیک، پاراکلینیک و مشاوره دارویی را عهده دار می باشد.

در حال حاضر بالغ بر ۱۲۰۰ قلم داروهای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و بیش از ۳۰۰ مورد لوازم پزشکی و بهداشتی در داروخانه بیمارستان موجود می باشد که نیازهای دارویی کلیه بیماران بستری و سرپایی بیمارستان را برطرف نموده، در بسیاری از موارد پاسخگوی مراجعین سایر بیمارستانها نیز می باشد.

داروخانه

مجموعه داروخانه بیمارستان با فضایی بالغ بر ۵۰۰ مترمربع شامل مدیریت داروخانه، محل ساخت داروهای جالینوس (ترکیبی)، نسخه پیچی و تحویل دارو، نگهداری داروهای مخدر، نگهداری داروهای یخچالی، لوازم پزشکی، بهداشتی و داروهای گیاهی، انبار دارویی مجهز و استاندارد و داروخانه اورژانس می باشد.

علاوه بر امکانات فوق، بیمارستان در نظر دارد در آینده اقدام به تجهیز داروخانه به Clean Room نماید. به این ترتیب برای اولین بار در کشور، در بیمارستان مریم امکان ساخت و آماده سازی برخی داروهای تزریقی بیمارستانی جهت بیماران بستری در بیمارستان مریم و سایر بیمارستانها فراهم خواهد شد.

با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای موردنیاز بیماران سرپایی وکلینیک ویژه در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

همچنین داروهای جالینوسی(ترکیبی) مورد نیاز بیماران بستری و سرپایی نیز بطور روزانه و در اسرع وقت در داروخانه ساخته می شود و در اختیار بیمار یا بخش قرار می گیرد.