سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

واجدین شرایط و کارجویان محترم، رزومه‌های خود را به آدرس Maryamhospital.ir@gmail.com ارسال کرده یا به‌صورت حضوری به آدرس ۴۵متری گلشهر- بعد از چهارراه گلزار- نبش خیابان ارغوان غربی- بیمارستان و زایشگاه مریم، واحد کارگزینی مراجعه نمایند.

شمارۀ تماس : ۰۲۶۳۳۵۵۵۷۴۸/۰۲۶۳۳۵۵۵۷۵۲/۰۲۶۳۳۵۵۵۷۵۴  (داخلی ۲۱۱)