سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

واحد کنترل عفونت

مرکز درمانی مریم بر آن است تا به یک مکان ایمن و کاملاً بهداشتی برای بیماران و عیادت‌کنندگان و کارکنان خود تبدیل شود. یکی از راه‌های انجام این امر کاهش بروز عفونت است.

عفونت چیست؟

عفونت نوعی بیماری است که بوسیله جرم‌هایی مانند باکتری و ویروس ایجاد می شود. عفونت وقتی که بتواند از فردی به فرد دیگر انتقال یابد واگیردار و مسری است. سرماخوردگی مثالی است از یک بیماری واگیردار

آموزش کنترل عفونت

آیا می توان از گسترش عفونت پیشگیری کرد؟

کارکنان مراقبت های بهداشتی باید پی‌گیر بوده و برای پیشگیری از گسترش عفونت ارزیابی دقیقی انجام دهند، ولی بیماران و ملاقات کننده‌هایشان نیز نقش مهمی در این میان دارند. در این مقاله چگونگی همکاری توام، کارکنان بیماران و عیادت‌کنندگان برای پیشگیری از عفونت بیان شده است.
غربالگری بیماران و جای گزاری کارکنان مراقبت‌های بهداشتی معمولاً از هر بیماری علت اصلی بیماری عفونی او را می‌پرسند. بیمار ممکن است بیماری عفونی را با خود به همراه آورد که وی ممکن است، در یک اتاق خصوصی بستری شود.

انتقال بیمار و شرایط محدودیت‌های آن بیماران بویژه باید در مرکز درمانی به حرکت درآیند، باید مراقبت‌های ویژه ای در این زمینه محفوظ داشت بیمارانی که احتمالاً به بیماریهای مسری مبتلا هستند باید از آنها خواسته شود که در برخی از فعالیت‌های بیمارستانی مشارکت نداشته باشند. تدابیر احتیاط آمیز خاص بسته به نوع بیماری، تدابیر ویژه از جانب کارکنان، بیماران و ملاقات‌کنندگان باید رعایت شود. برای مثال، ملاقات‌کنندگان نیاز به استفاده از پوشش های حفاظتی مانند دستکش، گان دارند. کارکنان نیز باید از این پوشش‌ها در زمانی که برای برخی از بیماران خدماتی انجام می‌دهند، استفاده کنند.