سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

سینه پهلو

سینه پهلو، پنومونی (به انگلیسی: Pneumonia:نِمُنیا) یا ذات‌الریه وضعیت التهابیریها است که عمدتاً کیسه‌های میکروسکوپی هوا موسوم به آلوئول‌هارا تحت تأثیر قرار می‌دهد.[۱][۲]این بیماری معمولاً در اثر عفونت ناشی از ویروسیا باکتریو گاهی نیز در اثر سایر میکروارگانیسمها، برخی داروها و شرایط دیگر مانند بیماری خود ایمنی رخ می‌دهد.[۱][۳]
علائم شایع آن عبارتند از: سرفه، درد قفسه سینه، تب، و اشکال در تنفس.[۴]ابزار تشخیصیآن شامل استفاده از اشعه ایکس و کشت خلطاست. واکسن‌هاییبرای جلوگیری از انواع خاصی از سینه پهلو در دسترس می‌باشد. درمان بستگی به علت زمینه‌ای دارد. سینه پهلو باکتریایی با آنتی‌بیوتیکدرمان می‌شود. اگر سینه پهلو شدید باشد، معمولاً فرد مبتلا در بیمارستان بستری می‌گردد.
سینه پهلو سالانه حدود ۴۵۰ میلیون نفر معادل هفت درصد از کل جمعیت جهان را مبتلا می‌کند و منجر به حدود ۴ میلیون مرگ می‌شود. اگرچه ویلیام اوسلردر قرن نوزدهم به سینه پهلو عنوان “کاپیتان مردان مرگ” را داده بود،[۵]ظهور آنتی‌بیوتیک‌درمانی و واکسن در قرن بیستم موجب افزایش میزان زنده ماندن در بین این بیماران شد.[۶]با این حال، سینه پهلو همچنان در کشورهای در حال توسعه، و در میان افراد بسیار پیر، بسیار کم‌سن و سال و افراد مبتلا به بیماری مزمنبه‌عنوان یک علت اصلی مرگ محسوب می‌شود.[۶][۷]
علائم و نشانه‌ها
میزان علائم[۸]
علائم میزان
سرفه ۷۹–۹۱٪
کوفتگی ۹۰٪
تب ۷۱–۷۵٪
تنگی نفس ۶۷–۷۵٪
خلط سینه ۶۰–۶۵٪
درد سینه ۳۹–۴۹٪

نمودار بدن انسان که نشانه‌های کلیدی سینه پهلو را نشان می‌دهد.

نشانه‌های اصلی سینه پهلو عفونی :

افراد مبتلا به سینه پهلو عفونی اغلب سرفه همراه با خلط، تبهمراه با لرز شدید، تنگی نفس، درد قفسه سینهگزنده یا شدید در حین نفس کشیدن، و افزایش تعداد تنفسرا تجربه می‌کنند[۹]در افراد مسن، ممکن است گیجی مشهودترین علامت باشد.[۹]علائم و نشانه‌های متداول در کودکان زیر پنج سال عبارتند از: تب، سرفه و تنفس سریع یا اشکال در تنفس.[۱۰]
تب خیلی تعیین‌کننده نیست، زیرا در بسیاری از بیماری‌های شایع دیگر نیز رخ می‌دهد، و ممکن است در کسانی که مبتلا به بیماری شدید و سوء تغذیههستند، مشاهده نشود. علاوه بر این، سرفه اغلب در کودکان کمتر از ۲ ماه مشاهده نمی‌شود.[۱۰]علائم و نشانه‌های شدیدتر ممکن است شامل موارد زیر باشد: کبودی پوست، کاهش تشنگی، تشنج، استفراغ مداوم، افزایش یا کاهش شدید دمای بدن، و یا کاهش سطح آگاهی.[۱۰][۱۱]
موارد باکتریایی و ویروسی سینه پهلو معمولاً دارای علائم مشابهی هستند.[۱۲]برخی از علت‌های این بیماری با ویژگی‌های بالینی کلاسیک اما غیراختصاصی همراه است. سینه پهلو ناشی از لژیونلاممکن است با شکم‌درد، اسهال، یا گیجی همراه باشد،[۱۳]حال آنکه سینه پهلو ناشی از استرپتوکوک سینه پهلوهبا خلط قهوه‌ای مایل به سرخ همراه است،[۱۴]و سینه پهلو ناشی از کلبسیلاممکن است با خلط خونی همراه باشد که اغلب به آن عنوان “ژله ارغوانی” گفته می‌شود.[۸]خلط خونی (معروف به هموپتیزی) ممکن است همراه با سل، سینه پهلو گرم- منفی، و آبسه ریه رخ دهد و مشاهده آن با برونشیت حادنیز خیلی رایج است.[۱۱]سینه پهلو مایکوپلاسما ممکن است همراه با تورم گره‌های لنفاوی در گردن، درد مفاصلیا عفونت گوش میانیرخ دهد.[۱۱]سینه پهلو ویروسی به‌طور معمول بیش از سینه پهلو باکتریایی با خس خسسینه همراه است.[۱۲]

علت :

باکتری استرپتوکوک پنومونیهعلت شایع سینه پهلو، تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی.
سینه پهلو عمدتاً به علت عفونت‌های ناشی از باکترییا ویروسو معمولاً در موارد کمتر در اثر قارچو انگلرخ می‌دهد. اگر چه بیش از ۱۰۰ گونه عامل عفونی شناسایی شده است، تنها چند مورد از آن‌ها باعث بروز اکثر موارد می‌شوند. عفونت‌های مختلط ناشی از حضور همزمان ویروس‌ها و باکتری‌ها ممکن است در ۴۵٪عفونت‌ها در کودکان و ۱۵٪عفونت‌ها در بزرگسالان رخ دهد.[۶]امکان تشخیص عامل بیماری‌زا با انجام دقیق آزمایش، در حدود نیمی از موارد وجود ندارد.[۱۵]
اصطلاح سینه پهلو گاهی اوقات به‌طور عام به هر وضعیتی اطلاق می‌شود که منجر به التهابریه‌ها گردد (و مثلاً در اثر بیماری خودایمنی، سوختگی‌های شیمیایی و یا واکنش‌های دارویی ایجاد می‌شود)؛ با این حال، عنوان دقیق‌تر این التهاب سینه پهلواست.[۱۶][۱۷]به لحاظ تاریخی عوامل بیماری‌زا را بر اساس تظاهرات مفروض آن‌ها به دو دسته “معمولی” و “غیرمعمولی” تقسیم کرده‌اند، اما شواهدی در تأیید این تمایز وجود ندارد، به همین دلیل دیگر بر آن تأکیدی صورت نمی‌گیرد.[۱۸]
شرایط و عوامل خطرآفرین که زمینه ابتلا به سینه پهلو را فراهم می‌کنند عبارتند از: سیگار کشیدن، نقص ایمنی، اعتیاد به الکل، بیماری انسداد مزمن ریوی، بیماری مزمن کلیویو بیماری کبد.[۱۱]استفاده از داروهای سرکوب‌کننده اسید مانند مهار کننده‌های پمپ پروتونیا مسدود کننده‌هایH2منجر به افزایش خطر[۱۹]ابتلا به سینه پهلو می‌شوند. بالا رفتن سن نیز در بروز سینه پهلو مؤثر است.[۱۱]

 باکتری‌ها

باکتری‌ها شایع‌ترین علت سینه پهلو اکتسابی از جامعه(CAP) هستند و در حدود ۵۰٪از موارد استرپتوکوک سینه پهلوهعلت بیماری شناخته شده است.[۲۰][۲۱]سایر باکتری‌های رایج تشخیص داده شده عبارتند از: هموفیلوس آنفلوآنزادر ۲۰ درصد موارد، کالمیدوفیلیا سینه پهلوهدر ۱۳٪و مایکوپلاسما سینه پهلوهدر ۳٪موارد؛[۲۰]استافیلوکوکوس اورئوس؛موراکسلا کاتارالیس؛ لژیونلا پنوموفیلاو باسیل‌های گرم منفی[۱۵]تعدادی از گونه‌های مقاوم در برابر داروعفونت‌های مذکور در حال شیوع یافتن بیشتری هستند، از جمله “استرپتوکوک سینه پهلوه مقاوم در برابر دارو(DRSP) و استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین(MRSA).[۱۱]
در صورت وجود عوامل خطرآفرین، انتشار ارگانیسم‌ها تسهیل می‌شود.[۱۵]اعتیاد به الکلبا شیوع استرپتوکوک سینه پهلوه، ارگانیسم بی‌هوازیو مایکوباکتریوم توبرکلوزیس رابطه دارد؛ سیگار کشیدن اثرات استرپتوکوک سینه پهلوه، هموفیلوس آنفلوآنزا، موراکسلا کاتارالیس، و لژیونلا پنوموفیلا را تسهیل می‌کند. قرار گرفتن در معرض پرندگان با کلامیدیا پسیتاسیو قرار گرفتن در معرض حیوانات مزرعه با کوکسیلا بورنتیرابطه دارد؛ آسپیراسیون محتویات معده با ارگانیسم‌های بی‌هوازی؛ و فیبروز کیستیبا سودوموناس ﺁئروژینوزﺍو استافیلوکوکوس اورئوس ارتباط دارد.[۱۵]استرپتوکوک سینه پهلوهدر زمستان شایع‌تر است،[۱۵]و در افرادی که آسپیراسیون مقدار زیادی ارگانیسم‌های بی‌هوازیدر آن‌ها رخ داده، مشکوک تلقی می‌شود.[۱۱]

ویروس

در بزرگسالان، ویروسهاحدود یک‌سوم[۶]و در کودکان حدود ۱۵ درصد از موارد سینه پهلو را موجب می‌شوند.[۲۲]عواملی که معمولاً در این زمینه دخیل هستند عبارتند از: راینوویروسها، کوروناویروسها، ویروس آنفلوآنزا، ویروس سنسیشیال تنفسی(RSV)، آدنوویروس، و پاراآنفلوآنزا.[۶][۲۳]ویروس هرپس سیمپلکسبه ندرت منجر به سینه پهلو می‌شود، به جز در گروه‌هایی مانند: نوزادان، افراد مبتلا به سرطان، افراد دارای اعضای پیوندی، و کسانی که دچار سوختگی قابل توجهی هستند[۲۴]افراد پس از پیوند عضوو یا کسانی که دارای نقص ایمنیدیگری هستند میزان بالای سینه پهلو سیتومگالوویروسرا نشان می‌دهند.[۲۲][۲۴]افراد مبتلا به عفونت‌های ویروسی ممکن است به باکتری “استرپتوکوک سینه پهلوه، استافیلوکوکوس اورئوس، یا هموفیلوس آنفلوآنزا نیز مبتلا شوند، به‌خصوص هنگامی که دچار مشکلات سلامتی دیگری نیز باشند.[۱۱][۲۲]ویروس‌های مختلف در دوره‌های مختلف سال شیوع دارند، به‌عنوان مثال در طی فصل آنفلوآنزا، ممکن است ویروس آنفلوآنزا موجب بیش از نیمی از تمام موارد ویروس باشد.[۲۲]گاهی اوقات شیوع ویروس‌های دیگر نیز رخ می‌دهد، از جملههانتاویروس‌هاوکوروناویروس.[۲۲]

قارچ

سینه پهلو قارچی غیرمعمول است، اما معمولاً در افراد مبتلا به تضعیف سیستم ایمنیناشی از ایدز، داروی سرکوب‌کننده سیستم ایمنی، یا سایر مشکلات پزشکی رخ می‌دهد.[۱۵][۲۵]این نوع بیماری اغلب ناشی از هیستوپلاسما کپسولاتوم، بلاستومایسس، کریپتوکوکوس نئوفورمنس، پنوموسیستیس جیرووسی، و کوکسیدیوئیدس ایمیتیساست. هیستوپلاسموزیسشایع‌ترین قارچ در حوزه رودخانه می‌سی‌سی‌پیو کوکسیدیوئیدومایکوزیسنیز شایع‌ترین نوع در جنوب غربی متحده آمریکااست.[۱۵]تعداد موارد در نیمه دوم قرن بیستم با توجه به افزایش سفر و میزان سرکوب سیستم ایمنی در بین مردم افزایش یافته است.[۲۵]
انگل‌ها
انواع انگلمی‌تواند ریه‌ها را مبتلا کند، از جمله: توکسوپلاسما گوندی، استرونگیلوئید استرکورالیس، آسکاریس، و پلاسمودیوم مالاریا.[۲۶]این ارگانیسم‌ها به‌طور معمول از طریق تماس مستقیم با پوست، بلع، یا از طریق یک حشره ناقل وارد بدن می‌شوند.[۲۶]به‌جز پاراگونیموس وسترمانی، بسیاری از انگل‌ها مشخصاً ریه‌ها را مبتلا نمی‌کنند، بلکه ریه‌ها را به‌طور غیرمستقیم از طریق قسمت‌های دیگر درگیر می‌نمایند.[۲۶]برخی انگل‌ها، به‌خصوص آن‌هایی که به گونه‌های آسکاریس و استرونگیلوئید تعلق دارند، واکنش ائوزینوفیلیکشدید را موجب می‌شوند که ممکن است به سینه پهلو ائوزینوفیلیکمنجر شود.[۲۶]در عفونت‌های دیگر مانند مالاریا، ابتلای ریه در درجه اول مربوط به التهاب سیستمیک ناشی از سیتوکین است.[۲۶]در جهان توسعه‌یافتهاین عفونت‌ها در افرادی که از سفر باز می‌گردند و یا در بین مهاجران بیشتر شایع است.[۲۶]در سطح جهان بیشترین شیوع این عفونت‌ها در کسانی است که دچار نقص سیستم ایمنی هستند.[۲۷]
ناشناخته
سینه پهلو بینابینی ناشناخته یا سینه پهلو غیرعفونی[۲۸]یک رده از بیماری منتشر ریهاست. این بیماری‌ها عبارتند از: آسیب منتشر آلوئولی، سینه پهلو سازماندهی، سینه پهلو بینابینی نامشخص، سینه پهلو بینابینی لنفوسیتی، سینه پهلو بینابینی پوسته‌ای، بیماری برونشیولیت تنفسی بینابینی ریه، و سینه پهلو بینابینی معمول.[۲۹]
پاتوفیزیولوژی

سینه پهلو آلوئول‌هاریه را با مایع پُر کرده و مانع جذب اکسیژن توسط آن می‌شود. آلوئول سمت چپ طبیعی است، در حالی که آلوئول سمت راست در اثر سینه پهلو پر از مایع شده است.
سینه پهلو اغلب به‌صورت عفونت دستگاه تنفسی فوقانیشروع شده و به دستگاه تنفسی تحتانیحرکت می‌کند.[۳۰]

ویروسی

ویروس‌ها ممکن است از مسیرهای مختلفی به ریه برسند. ویروس سنسیشیال تنفسی به‌طور معمول وقتی افراد اشیاء آلوده را لمس کرده و سپس به چشم یا بینی خود دست می‌زنند، منتقل می‌شود.[۲۲]سایر عفونت‌های ویروسی در صورتی رخ می‌دهد که قطرات آلوده معلق در هوا از طریق دهان یا بینی استنشاق شود.[۱۱]هنگامی که ویروس در مجاری هوایی فوقانی قرار داشته باشد، ممکن است به ریه راه پیدا کرده و در آنجا به سلول‌های پوششی مجاری هوایی، آلوئول‌ها و یا پارانشیمریه حمله کند.[۲۲]برخی از ویروس‌ها مانند سرخک و هرپس سیمپلکس ممکن است را از طریق خون به ریه‌ها برسند[۳۱]حمله به ریه‌ها ممکن است منجر به درجات مختلفی مرگ سلولی شود.[۲۲]هنگامی که سیستم ایمنی بدن به عفونت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است بیشتر آسیب ببیند.[۲۲]گلبول‌های سفید خونو عمدتاً سلول‌های تک‌هسته‌ای، باعث بروز التهاب می‌شوند.[۳۱]بسیاری از ویروس‌ها علاوه بر صدمه زدن به ریه‌ها همزمان دیگر اندامهارا نیز تحت تأثیر قرار داده و در سایر عملکردهای بدن نیز اختلال به‌وجود می‌آورد. ویروس‌ها همچنین بدن را بیشتر مستعد ابتلا به عفونت‌های باکتریایی می‌کنند؛ به این ترتیب ممکن است سینه پهلو باکتریایی به‌عنوان بیماری همایندرخ دهد.[۲۳]

باکتریایی

اکثر باکتری از طریق آسپیراسیون ریویاندک ارگانیسم‌های ساکن گلو و یا بینی وارد ریه‌ها می‌شوند.[۱۱]نیمی از مردم عادی در هنگام خواب این آسپیراسیون‌های اندک را انجام می‌دهند.[۱۸]گرچه گلو همیشه حاوی باکتری است، باکتری‌های بالقوه عفونیتنها در زمان‌های خاص و تحت شرایط معینی در آن سکونت می‌کنند.[۱۸]اندکی از انواع باکتری‌های دیگری مانند سلو لژیونلا پنوموفیلااز طریق قطرات معلق آلوده در هوا به ریه‌ها می‌رسند.[۱۱]باکتری‌ها همچنین می‌تواند از طریق خون منتقل شود.[۱۲]هنگامی که باکتری در ریه قرار گرفت، ممکن به فضاهای بین سلول و بین آلوئول‌ها حمله کند، و در آنجا ماکروفاژهاو نوتروفیلها(سلول‌های سفید خوندفاعی بدن) تلاش می‌کنند باکتری‌ها را غیرفعال نمایند.[۳۲]نوتروفیل هم‌چنین سیتوکینآزاد می‌کند و باعث فعال‌سازی عمومی سیستم ایمنی بدن می‌شود.[۳۳]این امر منجر به تب، لرز، خستگی عمومی در حین بروز سینه پهلو باکتریایی می‌شود.[۳۳]نوتروفیل‌ها، باکتری‌ها و مایع اطراف رگ‌های خونی آلوئول‌ها را پر می‌کنند و منجر به ایجاد نقاط فشرده قابل مشاهده در تصویر اشعه ایکس قفسه سینه می‌شود.[۳۴]

تشخیص

تشخیص سینه پهلو عموماً بر اساس ترکیبی از علائم فیزیکی و اشعه ایکس قفسه سینهصورت می‌گیرد.[۳۵]با این حال ممکن است تأیید علت زمینه‌ای دشوار باشد، زیرا هیچ‌گونه آزمون قطعی قادر به تمایز بین منشاء باکتریایی و غیرباکتریایی نیست.[۶][۳۵]سازمان بهداشت جهانیسینه پهلو در کودکان را به‌طور بالینی و بر اساس سرفهو یا دشواری در تنفس و میزان تنفس سریع، تورفتگی قفسه سینه، یا کاهش سطح هوشیاری تعریف می‌کند.[۳۶]میزان تنفس سریع معادل بیش از ۶۰ تنفس در دقیقه در کودکان زیر ۲ ماه، ۵۰ تنفس در دقیقه در کودکان ۲ ماهه تا ۱ ساله و یا بیش از ۴۰ تنفس در دقیقه در کودکان ۱ تا ۵ ساله تعریف شده است.[۳۶]در کودکان، افزایش تعداد تنفس و تورفتگی قفسه سینه حساسبیشتری نسبت به شنیدن صدای رال یا ترق ترققفسه سینه شنوایی با گوشی طبیدارد.[۱۰]
در بزرگسالان، به‌طور کلی در موارد خفیف نیازی به بررسی نیست[۳۷]زیرا اگر علائم حیاتیو سمعطبیعی باشد، خطر سینه پهلو کم است.[۳۸]در افرادی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند، انجام پالس اکسیمتری، رادیوگرافی قفسه سینهو آزمایش خوناز جمله شمارش کامل خون، الکترولیت‌های سرم، سطح پروتئین واکنشیCو احیاناً ازمایش‌های عملکرد کبدتوصیه می‌شود.[۳۷]تشخیص بیماری شبه آنفلوآنزارا می‌توان بر اساس علائم و نشانه‌ها انجام داد؛ با این حال، تأیید عفونت آنفلوآنزا نیازمند انجام آزمایش است.[۳۹]به این ترتیب درمان اغلب بر اساس شیوع آنفلوآنزا در جامعه و یا تست سریع آنفلوآنزاممکن است.

معاینه فیزیکی

معاینه فیزیکیممکن است گاهی اوقات فشار خون پایین، ضربان قلب بالایا میزان اشباع اکسیژنرا نشان دهد.[۱۱]سرعت تنفس ممکن است سریع‌تر از حالت عادی باشد و این مسئله ممکن است یک یا دو روز قبل از علائم دیگر رخ دهد.[۱۱][۱۸]معاینه قفسه سینه ممکن است طبیعی باشد، اما احتمال دارد کاهش میزان اتساع قفسه سینه در سمت آسیب دیده را نشان دهد. صداهای نفس کشیدن شدید از مجاری هوایی بزرگتر که از ریه ملتهب عبور می‌کنند برونشتنفس نامیده می‌شود، و در صورت انجام سمع با استفاده از گوشی طبیشنیده می‌شود.[۱۱]در حین استنشاقممکن است ترق ترقدر منطقه آسیب دیده شنیده می‌شود.[۱۱]دقممکن است بر روی ریه مبتلا صدای خفه‌ای بدهد، و در عوض کاهش یافتن، افزایش پیدا کند، تشدید صوتیموجب تمایز سینه پهلو از تجمع مایع در پلوراست.[۹]

تصویربرداری

رادیوگرافی قفسه سینهاغلب برای تشخیص استفاده می‌شود.[۱۰]در افراد مبتلا به بیماری خفیف، تصویربرداری فقط در افرادی ضروری است که عوارض بالقوه‌ای دارند، کسانی که در اثر درمان بهبود نیافته‌اند، یا کسانی که علت بیماری آنها نامشخص است.[۱۰][۳۷]اگر شخصی آنقدر مریض باشد که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشد، انجام رادیوگرافی قفسه سینه توصیه می‌شود.[۳۷]نتایج همواره با شدت بیماری همبسته نیست و نمی‌تواند به شکل مطمئنی بین عفونت باکتریایی و عفونت ویروسی تمایز ایجاد کند.[۱۰]
تصاویر اشعه ایکس از سینه پهلو به سینه پهلو لخته‌ای، سینه پهلو برونشی(همچنین با عنوان سینه پهلو بخشی شناخته می‌شود) و سینه پهلو بینابینیقابل طبقه‌بندی است.[۴۰]سینه پهلو اکتسابی باکتریایی، به‌طور معمول تجمع ریویدر یک لوب سگمنتال ریهرا نشان می‌دهد که به آن سینه پهلو لخته‌ای می‌گویند.[۲۰]با این حال ممکن است یافته‌ها متفاوت باشند و الگوهای دیگری در انواع دیگر سینه پهلو شایع است.[۲۰]سینه پهلو آسپیراسیون ممکن است با تیرگی دوطرفه و عمدتاً در پایین ریه‌ها و در سمت راست وجود داشته باشد.[۲۰]

تصاویر رادیوگرافی سینه پهلو ویروسی ممکن است طبیعی به نظر برسد، بیش از حد متورم باشد، مناطق لکه‌دار در هر دو طرف مشاهده شود، و یا شبیه سینه پهلو باکتریایی، تجمع لخته‌ای را نشان دهد.[۲۰]ممکن است نتایج رادیولوژی در مراحل اولیه بیماری مشاهده نشود، به‌ویژه در صورتی آب بدن از دست رفته باشد؛ و یا ممکن است تفسیر آن در کسانی که چاقهستند و یا سابقه بیماری ریوی دارند، دشوار باشد.[۱۱]سی‌تی اسکنمی‌تواند اطلاعات بیشتری را در موارد نامشخص در اختیار قرار دهد.[۲۰]

میکروبیولوژی

در خصوص کنترل بیماری در جامعه، تعیین علت بیماری مقرون به صرفه نیست و عموماً تغییری در شیوه کنترل بیماری ایجاد نمی‌کند.[۱۰]در مورد افرادی که به درمان پاسخ نمی‌دهند، کشت خلطباید در نظر گرفته شود، و کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیسنیز باید در افراد مبتلا به سرفه مزمن همراه با خلط انجام گردد.[۳۷]ممکن است انجام آزمایش برای تشخیص سایر ارگانیسم‌های خاص در حین شیوع بیماری و به دلایل مربوط به سلامت عمومی توصیه شود.[۳۷]در کسانی که دچار بیماری شدید هستند هر دو کشت خونو خلط،[۳۷]و همچنین آزمایش ادرار جهت مشاهده وجود آنتی ژنهایمربوط به لژیونلا و استرپتوکوک توصیه می‌شود.[۴۱]عفونت‌های ویروسی را می‌توان یا از طریق تشخیص ویروس یا آنتی ژن‌های آن با کشتیا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR) و سایر روش‌های دیگر تعیین نمود.[۶]عامل بیماری تنها در ۱۵٪موارد با استفاده از آزمون‌های معمول میکروبیولوژیکی تشخیص داده می‌شود.[۹]

طبقه‌بندی

سینه پهلوتبه التهابریه اشاره می‌کند؛ سینه پهلو معمولاً به علت عفونت به سینه پهلوت اطلاق می‌شود اما گاهی اوقات نیز به وضعیت غیرعفونی که دارای ویژگی‌های تجمع ریویاست اشاره دارد.[۴۲]طبقه‌بندی سینه پهلو اغلب بر اساس شیوه ابتلا به آن صورت می‌گیرد: اکتسابی از جامعه، آسپیراسیون، مرتبط با بهداشت و درمان، اکتسابی از بیمارستانو سینه پهلو مرتبط با دستگاه تنفس مصنوعی.[۲۰]همچنین ممکن است بر اساس ناحیه مبتلا شده در ریه طبقه‌بندی شود: سینه پهلو لخته‌ای، سینه پهلو برونشیو سینه پهلو حاد بینابینی؛[۲۰]و یا بر اساس ارگانیسم مسبب بیماری دسته‌بندی شود.[۴۳]همچنین سینه پهلو در کودکان را می‌توان بر اساس علائم و نشانه‌ها به دسته‌های غیرشدید، شدید و بسیار شدید طبقه‌بندی کرد.[۴۴]

تشخیص افتراقی

بیماری‌های مختلفی می‌توانند علائم و نشانه‌های مشابه علائم سینه پهلو داشته باشند، مانند: بیماری انسداد ریوی مزمن(COPD)، آسم، ادم ریوی، برونشکتازی، سرطان ریه، و آمبولی ریوی.[۹]آسم وCOPD بر خلاف سینه پهلو به‌طور معمول همراه با خس خساست، در ادم ریوی نوار قلبمشاهده می‌شود، سرطان و برونشکتازی با سرفه طولانی‌تر همراه بوده، و آمبولی ریوی با درد ناگهانی شدید قفسه سینه و تنگی نفسهمراه است.[۹]

پیشگیری

پیشگیری شامل واکسیناسیون، اقدامات زیست محیطی و درمان مناسب سایر مشکلات درمانی و بهداشتی می‌باشد.[۱۰]اعتقاد بر این است که اگر اقدامات پیشگیرانه مناسب در سطح جهان صورت بگیرد، مرگ و میر در میان کودکان می‌تواند به میزان ۴۰۰،۰۰۰ مورد کاهش یابد و اگر درمان مناسب در کل جهان در دسترس باشد، مرگ و میر دوران کودکی را می‌توان به میزان ۶۰۰،۰۰۰ مورد کاهش داد.[۱۲]

واکسیناسیون

واکسیناسیونهم در کودکان و بزرگسالان مانع از بروز برخی سینه پهلوهای باکتریایی و ویروسی می‌شود. واکسن آنفلوآنزاعملکرد نسبتاً مؤثری در برابر آنفلوآنزایA وB دارد.[۶][۴۵]مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها(CDC) واکسیناسیون سالانه برای تمام افراد ۶ ماهه به بالا را توصیه می‌کند.[۴۶]مصون کردن کارکنان مراقبت‌های بهداشتی خطر ابتلا به سینه پهلو ویروسی را در بین بیماران آن‌ها کاهش می‌دهد.[۴۱]در صورت شیوع آنفلوآنزا، داروهایی از جمله آمانتادینیا ریمانتادینممکن است به جلوگیری از بیماری کمک کند.[۴۷]تأثیر زانامیویریا اسلتامیویرمشخص نیست چرا که تولید کنندگان اوسلتامیویر از انتشار داده‌های آزمایشی جهت تجزیه و تحلیل مستقل آن‌ها خودداری کرده‌اند.[۴۸]
واکسیناسیون علیه هموفیلوس آنفلوآنزاو استرپتوکوک سینه پهلوهشواهد خوبی برای تأیید استفاده از آنها فراهم کرده است.[۳۰]واکسیناسیون کودکان در برابر استرپتوکوک سینه پهلوه منجر به کاهش بروز این عفونت در افراد بزرگسال می‌شود، چرا که بسیاری از بزرگسالان این عفونت‌ها را از کودکان می‌گیرند. واکسن استرپتوکوک سینه پهلوهبرای بزرگسالان در دسترس است و مشخص شده که این واکسن خطر ابتلا به بیماری پنوموکوکی مهاجمرا کاهش می‌دهد.[۴۹]

هم اکنون واکسن موثرتری با نامPrevenar13 جهت پیشگیری از باکتری استرپتوکوک پنومونیه در بازار موجود است که نه تنها برای کودکان قابل استفاده است و در بیش از ۱۱۸ کشور دنیا به شکل اجباری تزریق میگردد بلکه برای افراد بالاتر از ۵۰ سال نیز شدیدا توصیه میشود . علاوه برآن ، افراد با بیماریهای مزمن قلبی ریوی کلیوی و کبدی ، دیابتی ، دریافت کنندگان داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و کورتون طولانی مدت ، کاندید پیوند ، مشکلات طحال ، افراد سیگاری و الکلی ، مبتلایان به هر نوع بدخیمی حتما باید این واکسن را دریافت نمایند.این واکسن هم اکنون در ایران نیز موجود است.
واکسن‌های دیگری که اثر محافظتی در برابر سینه پهلو ایجاد می‌کنند عبارتند از: سیاه سرفه،آبله مرغان، و سرخک.[۵۰]CDCPrev۲۰۱۲/>
سایر
ترک سیگار[۳۷]و کاهش آلودگی هوانظیر دود ناشی از پخت‌وپز داخل خانه با چوب یا سرگین، توصیه می‌شود.[۱۰][۱۲]سیگار به‌عنوان بزرگترین عامل خطرآفرین ابتلا به سینه پهلو پنوموکوکی در بزرگسالان است.[۴۱]رعایت بهداشت دست‌ها و سرفه نکردن در آستین لباس نیز ممکن است از جمله اقدامات پیشگیرانه مؤثر باشد.[۵۰]استفاده از ماسک‌های جراحیتوسط کسانی که بیمار هستند نیز ممکن است از شیوع بیماری جلوگیری کند.[۴۱]
درمان مناسب بیماری‌های زمینه‌ای (مانند اچ‌آی‌وی/ایدز، دیابت شیرین، و سوء تغذیه) می‌تواند خطر ابتلا به سینه پهلو را کاهش دهد.[۱۲][۵۰][۵۱]در کودکان کمتر از ۶ ماهه تغذیه فقط با شیر مادر هم خطر و هم شدت بیماری را کاهش می‌دهد.[۱۲]در افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز و کسانی که تعداد سلولCD۴آن‌ها کمتر از ۲۰۰ سلول به ازای هر میکرولیتر است، آنتی‌بیوتیک تری‌متوپریم / سولفامتوکسازولموجب کاهش خطر پنوموسیستیس سینه پهلومی‌گردد[۵۲]و همچنین ممکن است در کسانی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند اما اچ‌آی‌وی ندارند، برای پیشگیری مفید باشد.[۵۳]
انجام تست استرپتوکوک گروهBو تراکوماتیس کلامیدیاو در صورت نیاز تزریق آنتی‌بیوتیکبرای زنان باردار، میزان سینه پهلو در نوزادان را کاهش می‌دهد؛[۵۴][۵۵]اقدامات پیشگیرانه در خصوص انتقال اچ‌آی‌وی از مادر به فرزند نیز ممکن است مؤثر باشد.[۵۶]ساکشن دهان و گلوی نوزادان که دارای مایع آمنیوتیکآغشته به مامیزههستند در کاهش میزان سینه پهلو آسپیراسیونتأثیری نداشته و ممکن است باعث آسیب بالقوه شود،[۵۷]در نتیجه این عمل در اکثر موارد توصیه نمی‌شود.[۵۷]در افراد مسن ضعیف مراقبت‌های بهداشتی مناسب دهان ممکن است خطر ابتلا به سینه پهلو آسپیراسیون را کاهش دهد.[۵۸]

درمان

CURB-65
Symptom Points
Confusion ۱
Urea>۷ mmol/l ۱
Respiratory rate>۳۰ ۱
SBP<90mmHg, DBP<60mmHg ۱ Age>=۶۵ ۱

به‌طور معمول، آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی، استراحت، مسکنمعمولی، و مایعات برای بهبود کامل کافی است.[۳۷]با این حال کسانی به وضعیت پزشکی دیگری مبتلا هستند، سالمندان، و یا کسانی که مشکل تنفسی قابل توجهی دارند ممکن است نیاز به مراقبت‌های بیشتری داشته باشند. اگر نشانه‌ها بدتر شود، سینه پهلو با درمان در منزل بهبود نیابد، یا عوارض دیگری رخ دهد، ممکن است لازم باشد فرد در بیمارستان بستری شود.[۳۷]در سراسر جهان، حدود ۷-۱۳٪موارد این بیماری در کودکان منجر به بستری شدن آن‌ها می‌گردد[۱۰]در حالی که در کشورهای توسعه یافته بین ۲۲ تا ۴۲٪از بزرگسالان مبتلا به سینه پهلو اکتسابی از جامعه در بیمارستان بستری می‌شوند.[۳۷]

نمره CURB-65برای تعیین لزوم پذیرش بزرگسالان در بیمارستان مفید است.[۳۷]در صورتی که این نمره ۰ یا ۱ باشد شخص به‌طور معمول می‌تواند خود را در خانه درمان کند، اگر این نمره ۲ باشد اقامت کوتاه در بیمارستان یا پیگیری دقیق ضروری است، اگر این عدد بین ۳ تا ۵ باشد، توصیه می‌شود فرد بستری گردد.[۳۷]کودکانی که دچار زجر تنفسیهستند یا اشباع اکسیژن آن‌ها کمتر از ۹۰٪است باید در بیمارستان بستری شوند.[۵۹]تأثیر فیزیوتراپی قفسه سینهدر سینه پهلو هنوز مشخص نشده است.[۶۰]ممکن است تهویه غیرتهاجمیدر افرادی که در واحد مراقبت‌های ویژهبستری شده‌اند، مفید باشد.[۶۱]استفاده از داروی سرفهبدون نسخه[۶۲]و همچنین استفاده از رویدر کودکان مؤثر نبوده است.[۶۳]شواهد کافی در مورد تأثیر خلط‌آورهاوجود ندارد.[۶۲]

باکتریایی

آنتی‌بیوتیکباعث بهبود حال کسانی می‌شود که به سینه پهلو باکتریایی مبتلا هستند.[۶۴]انتخاب آنتی‌بیوتیک در وهله اول به ویژگی‌های فرد مبتلا، مانند سن، وضعیت سلامت، و نحوه ابتلا به عفونت بستگی دارد. در انگلستان، درمان تجربیبا آموکسی‌سیلینبه‌عنوان درمان خط اول برای سینه پهلو اکتسابی از جامعهتوصیه می‌شود، داکسی‌سیکلینیا کلاریترومایسینبه‌عنوان جایگزین مطرح است.[۳۷]در آمریکای شمالیکه در آن اشکال “غیرعادی” سینه پهلو اکتسابی از جامعه شایع‌تر است، ماکرولیدها(مانند آزیترومایسینیا اریترومایسین)، داکسی‌سیکلین و آموکسی‌سیلین به عنوان خط اول درمان سرپایی در بزرگسالان در نظر گرفته می‌شوند.[۲۱][۶۵]

در کودکان دارای علائم خفیف یا متوسط آموکسی‌سیلین همچنان به‌عنوان خط اول درمان محسوب می‌شود.[۵۹]استفاده از فلوروکینولوندر موارد بدون عارضه توصیه می‌شود و دلیل آن نگرانی در مورد عوارض جانبی و ایجاد مقاومت با توجه به عدم وجود نفع بالینی بیشتر است.[۲۱][۶۶]طول مدت درمان به‌طور رایج هفت تا ده روز است، اما شواهد روزافزونی نشان می‌دهد که دوره‌های کوتاه‌تر (سه تا پنج روز) نیز تأثیر مشابهی دارند.[۶۷]در خصوص سینه پهلو اکتسابی از بیمارستاناستفاده از نسل سوم و چهارم سفالوسپورین، کرباپنم، فلوروکینولون، آمینوگلیکوزید، و وانکومایسینتوصیه می‌شود.[۶۸]این آنتی‌بیوتیک‌ها اغلب به‌صورت به صورت داخل وریدیارائه شده و به‌صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۶۸]در افرادی که در بیمارستان درمان می‌شوند بیش از ۹۰٪افراد با آنتی‌بیوتیک‌های اولیه بهبود پیدا می‌کنند.[۱۸]

ویروسی

از مهارکننده‌های نورآمینیدازمی‌توان برای درمان سینه پهلو ویروسیناشی از ویروس‌های آنفلوآنزا(آنفلوآنزاAو آنفلوآنزاB) استفاده کرد.[۶]هیچ داروی ضدویروسبرای سایر سینه پهلوهای ویروسی اکتسابی از جامعه از جمله ویروس کوروناویروس سارس، آدنوویروس، هانتاویروس، و پاراآنفلوآنزاتوصیه نشده است.[۶]آنفلوآنزا نوعA را می‌توان با ریمانتادینیا آمانتادیندرمان کرد، اما هر دو آنفلوآنزای نوعA یاB را می‌توان با اسلتامیویر، زانامیویریا پرامیویردرمان نمود.[۶]بیشترین تأثیر این داروها در صورتی است که ظرف ۴۸ ساعت از شروع علائم مصرف شوند.[۶]بسیاری از گونه‌های آنفلوآنزا نوعA H5N1که با عنوان آنفلوآنزای پرندگانو یا “آنفلوآنزای مرغی” نیز شناخته می‌شود در برابر ریمانتادین و آمانتادین مقاومت نشان داده‌اند.[۶]استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در سینه پهلو ویروسی توسط برخی از کارشناسان توصیه می‌شود زیرا نمی‌توان احتمال بروز عوارض عفونت باکتریایی را رد کرد.[۶]انجمن قفسه سینه بریتانیاتوصیه می‌کند کسانی که مبتلا به بیماری خفیف هستند از مصرف آنتی‌بیوتیک خودداری کنند.[۶]استفاده از کورتیکواستروئیدمحل مناقشه است.[۶]

آسپیراسیون

به طور کلی، سینه پهلوت آسپیراسیونبا احتیاط درمان شده و آنتی‌بیوتیک فقط برای سینه پهلو آسپیراسیونداده می‌شود.[۶۹]انتخاب آنتی‌بیوتیک به عوامل مختلفی از جمله نوع ارگانیسم مسبب بیماری و همچنین این مسئله بستگی دارد که آیا سینه پهلو از جامعه گرفته شده و یا در محیط بیمارستان ایجاد شده است. برخی از رایج‌ترین گزینه‌ها عبارتند از: کلیندامایسین، که ترکیبی است از آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتامو مترونیدازول، یا آمینوگلیکوزید.[۷۰]گاهی اوقات از کورتیکواستروئیدبرای سینه پهلو آسپیراسیون استفاده می‌شود، اما شواهد محدودی در خصوص تأیید مؤثر بودن آن وجود دارد.[۶۹]

پیش‌آگهی

در صورت درمان، بسیاری از انواع سینه پهلو باکتریایی در عرض ۳-۶ روز از بین خواهد رفت.[۷۱]بهبود بسیاری از علائم معمولاً چند هفته طول می‌کشد.[۷۱]نشانه‌های قابل مشاهده با اشعه ایکس به‌طور معمول در عرض چهار هفته از بین می‌رود و میزان مرگ و میر اندک است (کمتر از ۱٪).[۱۱][۷۲]در افراد مسن و یا افرادی که دچار سایر مشکلات ریوی هستند ممکن است بهبود بیش از ۱۲ هفته طول بکشد. در افرادی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند میزان مرگ و میر ممکن است تا ۱۰٪افزایش یابد و در کسانی که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارند این مقدار ممکن است به ۳۰-۵۰٪برسد.[۱۱]سینه پهلو شایع‌ترین عفونت اکتسابی از بیمارستاناست که منجر به مرگ می‌شود.[۱۸]قبل از ظهور آنتی‌بیوتیک‌ها، مرگ و میر در بین کسانی که در بیمارستان بستری می‌شدند به‌طور معمول ۳۰٪بود.[۱۵]
در افراد مسن و کسانی که دارای مشکلات زمینه‌ای سلامت هستند ممکن است عوارض ویژه‌ای رخ دهد.[۷۲]این موارد ممکن است شامل: آمپیم، آبسه ریه، برونشیولیت مزمن، سندرم زجر تنفسی حاد، گندخونی، و بدتر شدن مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد.[۷۲]

قوانین پیش‌بینی بالینی

قوانین پیش‌بینی بالینی برای پیش‌بینی عینی‌تر نتایج سینه پهلو تدوین شده است.[۱۸]این قوانین اغلب در تصمیم‌گیری برای بستری کردن فرد استفاده می‌شود.[۱۸]
شاخص شدت سینه پهلو(یا امتیازPSI)[۱۸]
نمره CURB-65که شدت علائم، بیماری‌های زمینه‌ای و سن را در نظر می‌گیرد[۷۳]

تجمع مایع در پلور، آمپیم، و آبسه

تجمع مایع در پلور:

در قفسه سینه با اشعه ایکس. فلشA مایع در سمت راست قفسه سینه را نشان می‌دهد. فلشB عرض ریه راست را نشان می‌دهد. حجم ریه به علت تجمع مایع اطراف ریه کاهش پیدا کرده است.
در سینه پهلو ممکن است تجمع مایعدر فضای اطراف ریهتشکیل شود.[۷۴]گاهی میکروارگانیسم‌ها این مایع را آلوده می‌کنند و باعث یک آمپیممی‌شوند.[۷۴]برای تشخیص آمپیم از تجمع مایع پاراسینه پهلوساده که رایج‌تر است، مایع را می‌توان با یک سوزن(توراسنتز) جمع آوری کرد و مورد بررسی قرار داد.[۷۴]اگر شواهدی دال بر وجود آمپیم وجود داشته باشد، تخلیه کامل مایع لازم است، و این کار اغلب نیازمند کاتتر تخلیهاست.[۷۴]در موارد شدید آمپیم، ممکن است جراحیلازم باشد.[۷۴]اگر مایع آلوده تخلیه نشود، ممکن است عفونت باقی بماند، زیرا آنتی‌بیوتیک‌ها به خوبی در حفره پلور نفوذ نمی‌کنند. اگر مایع آلوده نیست، تنها در صورتی باید خشک شود که موجب علایم شده و یا علایم از بین نرود.[۷۴]
باکتری‌های موجود در ریه به ندرت توده مایعی آلوده موسوم به آبسه ریهرا تشکیل می‌دهند. معمولاً آبسه ریه را می‌توان با اشعه ایکس قفسه سینه مشاهده کرد، اما اغلب به یک سی‌تی اسکن قفسه سینه برای تأیید تشخیص نیاز است.[۷۴]آبسه به‌طور معمول در سینه پهلو آسپیراسیونرخ می‌دهد و معمولاً حاوی انواع مختلفی از باکتری‌ها است. معمولاً استفاده طولانی‌مدت از آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان آبسه ریه کافی است، اما گاهی اوقات آبسه باید با توسط جراحیا رادیولوژیستتخلیه شود.[۷۴]

نارسایی تنفسی و گردش خون

سینه پهلو می‌تواند با تحریک سندرم زجر تنفسی حاد(ARDS) باعث نارسایی تنفسی شود که خود ناشی از ترکیب عفونت و پاسخ التهابی است. ریه‌ها به سرعت پر از مایع شده و سفت می‌شوند. این سفتی همراه با مشکلات شدید استخراج اکسیژن ناشی از مایع آلوئولی، ممکن است نیازمند دوره‌های طولانی تهویه مکانیکیباشد تا فرد زنده بماند.[۲۲]
سپسیسیک عارضه بالقوه سینه پهلو است، اما به‌طور معمول فقط در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف یا هیپواسپلنیسمرخ می‌دهد. ارگانیسم‌هایی که اغلب موجب آن می‌شوند عبارتند از استرپتوکوک سینه پهلوه، هموفیلوس آنفلوآنزا و کلبسیلا سینه پهلوه. علت‌های دیگر این علائم را باید انفارکتوس میوکاردو یا آمبولی ریویدر نظر گرفت.[۷۵]

اپیدمیولوژی

نقشه جهان با اندکی قرمز تیره در آفریقا، رنگ نارنجی در بخش‌هایی از آسیا و جنوب امریکا، و زرد در اروپا و آمریکای شمالی
استاندارد شده بر اساس سنمیزان مرگ و میر: عفونت دستگاه تنفسی تحتانیبه ازای هر ۱۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۴.[۷۶]
سینه پهلو بیماری شایعی است که سالانه حدود ۴۵۰ میلیون نفر را مبتلا کرده و در تمام نقاط جهان رخ می‌دهد.[۶]این بیماری یک علت عمده مرگ و میر در میان تمام گروه‌های سنی بوده و منجر به ۴ میلیون مرگ سالیانه (۷٪از کل مرگ و میر در جهان) می‌شود.[۶][۶۴]بیشترین این میزان در کودکان کمتر از پنج و افراد مسن‌تر از ۷۵ سال رخ می‌دهد.[۶]میزان وقوع این بیماری در جهان در حال توسعهنسبت به جهان توسعه یافتهدر حدود پنج برابر بیشتر است.[۶]سینه پهلو ویروسی حدود ۲۰۰ میلیون مورد مرگ را موجب می‌شود.[۶]در ایالات متحده و در سال ۲۰۰۹، سینه پهلو هشتمین علت اصلی مرگ و میر بوده است.[۱۱]

کودکان

در سال ۲۰۰۸، سینه پهلو حدوداً در ۱۵۶ میلیون کودک (۱۵۱ میلیون نفر در جهان در حال توسعه و ۵ میلیون نفر در جهان توسعه یافته) رخ داده است.[۶]این بیماری منجر به ۶/۱میلیون مرگ و یا ۲۸ تا ۳۴٪تمام مرگ و میرها در کودکان کمتر از پنج سال شد که ۹۵٪آن در جهان در حال توسعه رخ داد.[۶][۱۰]کشورهای دارای بیشترین بار بیماری عبارتند از: هند (۴۳ میلیون)، چین (۲۱ میلیون) و پاکستان (۱۰ میلیون) نفر.[۷۷]این بیماری علت اصلی مرگ و میر در میان کودکان در کشورهای کم‌درآمداست.[۶][۶۴]بسیاری از این مرگ و میرها در دوره نوزادرخ می‌دهد. سازمان بهداشت جهانیتخمین زده است از هر سه مرگ نوزادان تازه متولد شده یک مورد به علت سینه پهلو رخ می‌دهد.[۷۸]از لحاظ نظری می‌توان تقریباً جلوی نیمی از این مرگ و میرها را گرفت، چرا که توسط باکتری‌هایی ایجاد می‌شوند که واکسن مؤثری برای آن‌ها در دسترس است.[۷۹]

تاریخچه WPA پوستر، ۱۹۳۶/۱۹۳۷

سینه پهلو بیماری شایعی در طول تاریخ بشر بوده است.[۸۰]علائم آن توسط بقراط(حدود ۳۷۰ قبل از میلاد – ۴۶۰ قبل از میلاد) شرح داده شده است:[۸۰]” تأثیرات پری‌سینه پهلو و ریوی آن به این شرح مشاهده می‌شود: اگر تب شدید باشد، و اگر درد در یکی از طرفین یا هر دو طرف وجود داشته باشد، و در صورتی که با بازدم سرفه وجود داشته باشد، و خلط به رنگ زرد یا کبود باشد، یا رقیق، پر از کف، و خونی باشد، و یا اگر هر ویژگی دیگری داشته باشد که غیرمعمول باشد… وقتی سینه پهلو در اوج خود باشد، اگر شخص پاکسازی نشده باشد امکان درمان وجود ندارد، و بد است اگر وی دچار تنگی نفس باشد، و ادرار وی رقیق و بدبو باشد، و اگر عرق از گردن و سر وی خارج شود، زیرا این عرق بد است، چرا که نشان‌دهنده خفگی، قدرت و شدت بیماری است که دارد بر بدن چیره می‌شود.”[۸۱]با این حال، بقراط سینه پهلو را نوعی بیماری معرفی کرده که “قدما نامگذاری کرده‌اند”. او همچنین نتایج تخلیه جراحی آمپیما را گزارش کرده است. ابن میمون(۱۱۳۵-۱۲۰۴م) عنوان کرده است: “علائم اولیه که در سینه پهلو رخ می‌دهد و هرگز غایب نیستند به شرح زیر است: تب شدید، درد ریویپایدار در طرفین، تنفس سریع کوتاه، نبضمنقطع و سرفه.”[۸۲]این شرح بالینی کاملاً شبیه چیزی است که در کتاب‌های درسی مدرن آمده است و نشان‌دهنده وسعت دانش پزشکی در قرون وسطیتا قرن نوزدهم است.
ادوین کلبساولین نفری بود که باکتری را در مجاری هوایی فردی که در سال ۱۸۷۵ از سینه پهلو درگذشته بود مشاهده کرد.[۸۳]کار اولیه شناسایی دو علت باکتریایی شایع یعنی “استرپتوکوک سینه پهلوه و کلبسیلا سینه پهلوه توسط کارل فریدلاندر[۸۴]و آلبرت فرانکلدر به ترتیب در سال ۱۸۸۲ و سال ۱۸۸۴ انجام شد. کار اولیه فریدلاندر، لکه گرمرا به‌عنوان روش آزمون آزمایشگاهی اساسی معرفی کرد که هنوز هم برای شناسایی و طبقه‌بندی باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقاله کریستین گرمدر توصیف این روش در سال ۱۸۸۴ به افتراق این دو باکتری کمک کرد و نشان داد که سینه پهلو می‌تواند در اثر بیش از یک میکروارگانیسم ایجاد شود.[۸۵]
سر ویلیام اوسلرکه به‌عنوان “پدر طب مدرن،” شناخته می‌شود، از مرگ و میر و ناتوانی ناشی از سینه پهلو در سال ۱۹۱۸ به‌عنوان “کاپیتان مردان مرگ” یاد کرد، چرا که در آن زمان به‌عنوان یکی از علل عمده مرگ و میر حتی از سلپیشی گرفته بود. این عبارت در اصل توسط جان بنیاندر اشاره به “سل ریوی” (سل) ابداع شده بود.[۸۶][۸۷]اوسلر همچنین سینه پهلو را “دوست مردان پیر” می‌خواند زیرا در زمانه‌ای که سایر روش‌های مرگ از بسیاری جهات کندتر و دردناک‌تر بود، مرگی اغلب سریع و بدون درد را موجب می‌شد.[۱۵]
تحولات متعددی در سال‌های ۱۹۰۰ وضعیت را برای کسانی که مبتلا به سینه پهلو بودند، بهبود داد. ظهور پنی سیلینو آنتی‌بیوتیک‌های دیگر، تکنیک‌های جراحی مدرن، و مراقبت‌های ویژه در قرن بیستم باعث شد مرگ و میر ناشی از سینه پهلو در کشورهای توسعه یافتهبا شتاب به میزان ۳۰ درصد کاهش یابد. واکسیناسیون نوزادان در برابر هموفیلوس آنفلوآنزانوعB در سال ۱۹۸۸ آغاز شد و مدت کوتاهی پس از آن منجر به کاهش چشمگیر موارد بیماری گردید.[۸۸]واکسیناسیون در برابر استرپتوکوک سینه پهلوه در بزرگسالان در سال ۱۹۷۷ و در کودکان در سال ۲۰۰۰ آغاز شد، و منجر به کاهش مشابهی گردید.[۸۹]

جامعه و فرهنگ

با توجه به بار بالای بیماری در کشورهای در حال توسعه، و آگاهی نسبتاً کم از این بیماری در کشورهای توسعه یافته، جامعه بهداشت جهانی ۱۲ نوامبر را روز جهانی سینه پهلواعلام کرده است که روزی برای شهروندان و سیاست گذاران دلسوز جهت اقدام علیه این بیماری است.[۹۰]هزینه‌های اقتصادی سینه پهلو اکتسابی از جامعه ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است.[۱۱]

منبع-ویکی پدیا

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =