سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفته شیفت پزشکان ساعت حضور
دو‌شنبه دکتر مجتبی بابایی راد با تعیین وقت قبلی
سه‌شنبه دکتر ماهرخ فرخی با تعیین وقت قبلی
چهار‌شنبه دکتر رضا دهقان نیری با تعیین وقت قبلی