سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

مدارک مورد نیاز جهت بستری بیمار

شمارهمدارکزایمانبستری نوزاد
۱کپی تمام صفحات شناسنامه همسر و خود بیماربلهبله
۲کپی پشت و روی کارت ملی همسر و خود بیماربلهبله
۳کپی صفحه اول بیمه شده و کپی دفترچه بیمه گر اصلیبلهبله
۴کارت بیمه درمانیبلهبله
۵کپی تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر و کودکبله
۶کپی پشت و روی کارت ملی پدر و مادربله
۷کپی گواهی تولد نوزادبله