سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

فناوری-اطلاعات-سلامت

علوم پزشکی و بهداشتی نیز همانند بسیاری از علوم جهانی مدام در حال تغییر، دگرگونی و پیشرفت است و این پیشرفت مدیون دستیابی به اطلاعات غنی و قابل استفاده گذشته است و مدارک پزشکی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده اطلاعات در نظام بهداشتی  درمانی است که در زنجیره اطلاعاتی جایگاه انکار ناپذیر و بسیار ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. پیشبرد دانش و اطلاعات پزشکی از طریق انجام مطالعات و بررسیهای گذشته نگر است و این امر مهم،‌ تنها با دستیابی به منابع اطلاعاتی دقیق و گرانبهایی چون پرونده های پزشکی،‌ امکان پذیر می گردد.
یکی از ارزشمندترین  ابزارهای مهم جهت  بدست آوردن  تجربه در علم طب  شبه  داده های پزشکی است و  ثبت این  یادداشت ها نقش اصلی در پیگیری و مراقب از بیمار داشته  و رابطه بین پزشک  و سایر گروه هایی  است که در امر  درمان  و مراقبت  از بیمار سهیم  هستند.
  مدارک پزشکی و اطلاعات موجود در آن اهرمی بسیار مطمئن،‌ باارزش و قابل اعتماد در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزیهای مدیران بهداشتی و درمانی می باشد.
 مستند سازی  مدارک پزشکی  پیرو اصول  وقوانینی است  که به واسطه ی  رعایت  این قوانین  می توان پرونده ای  کامل و مستند  را تنظیم نموده  و از اطلاعات  آن با اطمینان  و اعتماد  استفاده نمود.
مفهوم تشکیل پرونده پزشکی چیزی به جز مستند نمودن دوره بیماری و درمان بیمار در خلال تمام دوران مراقبت از بیمار اعم از بستری یا سرپایی نیست.

    شرح مختصر از فعالیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت :

  •     نظارت بر واحدهای تحت پوشش پذیرش بیماران، بایگانی، کدگذاری و آمار بیمارستان
  •     نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
  •     فرآیند بایگانی مدارک پزشکی پس از ترخیص بیمار
  •     نگهداری صحیح مدارک پزشکی به منظور ایجاد سرعت و سهولت دسترسی و بازیابی پرونده ها  
  •     بایگانی صحیح و دقیق مدارک به نحوی که بتوان هرگونه دفاع از پرونده را جهت حمایت از اقدامات انجام شده توسط پزشک و سایر کادر درمانی انجام داد.
  •     ایجاد سابقه کاملی از بیمار با مدارکی که در برگیرنده اطلاعات کافی برای نمایش واضح هویت بیمار، تعیین تشخیص ها و درمانها و ثبت دقیق نتیجه هرگونه درمان باشد
  •     فراهم کردن زمینه تداوم مراقبت از بیمار در پذیرش های بعدی
  •     پاسخگویی مناسب و سریع به مراجع قانونی در جهت کسب حقوق قضایی مربوط به بیمار یا بیمارستان
  •     پاسخگویی مناسب و سریع به پزشکان و پژوهشگران در جهت کمک به انجام تحقیقات
  •     رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدارک پزشکی
  •     درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمهای پرونده های بیمارستانی
  •     عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی
  •     نظارت بر درخواست پرونده از واحدهای مختلف بیمارستان
  •     همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی  
  •     جمع آوری وتهیه آمار مراکز پاراکلینیک آزمایشگاه – رادیولوژی سونوگرافی و …
  •      تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان بصورت ماهیانه ( تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و….
  •     ارائه شاخصهای آماری مانند درصد اشغال تخت، متوسط روز بستری، تخت روز اشغال و …
  •     جمع آوری و تهیه آمار بیماران فوت شده ( شامل مرگ مغزی و فوتی در بخش ها ) در پایان هر ماه و ارسال به مرکز بهداشت
  •     تهیه و ارائه آمارها به صورت سه ماهه و شش ماهه و سالانه به مدیریت بیمارستان
  •     ارائه گزارش آمار فعالیت بیمارستان، فعالیت پاراکلنیک ها، اعمال جراحی و … در قالب سیستم اتوماسیون بصورت ماهیانه
  •    بروز رسانی اطلاعات پرسنلی و تجهیزات و … در سایت آواب  و ثبت نمودن  آمار  فعالیت بیمارستان ، فعالیت پاراکلنیک ها ، اعمال جراحی  و …     بصورت ماهیانه در سایت مذکور و هماهنگی لازم با کارشناسان معاونت محترم درمان
  •    ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به واحدهای مختلف و مرکز آمار دانشگاه