سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

علوم پزشکی و بهداشتی نیز همانند بسیاری از علوم جهانی مدام در حال تغییر، دگرگونی و پیشرفت است و این پیشرفت مدیون دستیابی به اطلاعات غنی و قابل استفاده گذشته است و مدارک پزشکی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده اطلاعات در نظام بهداشتی درمانی است که در زنجیره اطلاعاتی جایگاه انکار‌‌ناپذیر و بسیار ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. پیشبرد دانش و اطلاعات پزشکی از طریق انجام مطالعات و بررسی‌های گذشته نگر است و این امر مهم،‌ تنها با دستیابی به منابع اطلاعاتی دقیق و گرانبهایی چون پرونده‌های پزشکی،‌ امکان پذیر می‌گردد.
یکی از ارزشمندترین ابزارهای مهم جهت بدست آوردن تجربه در علم طب شبه داده‌های پزشکی است و  ثبت این یادداشت‌ها نقش اصلی در پیگیری و مراقب از بیمار داشته و رابطه بین پزشک و سایر گروه‌هایی است که در امر درمان و مراقبت از بیمار سهیم  هستند.
مدارک پزشکی و اطلاعات موجود در آن اهرمی بسیار مطمئن،‌ با ارزش و قابل اعتماد در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مدیران بهداشتی و درمانی می‌باشد.
مستند سازی مدارک پزشکی پیرو اصول و قوانینی است که به واسطه‌ی رعایت این قوانین می توان پرونده‌ای کامل و مستند  را تنظیم نموده  و از اطلاعات  آن با اطمینان و اعتماد استفاده نمود. مفهوم تشکیل پرونده پزشکی چیزی به جز مستند نمودن دوره بیماری و درمان بیمار در خلال تمام دوران مراقبت از بیمار اعم از بستری یا سر‌پایی نیست.

مدیریت اطلاعات سلامت

شرح مختصر از فعالیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت :

 – نظارت بر ورود و خروج پرونده‌ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار

 – نظارت بر واحد‌های تحت پوشش پذیرش بیماران، بایگانی، کد‌گذاری و آمار بیمارستان

–  فرآیند بایگانی مدارک پزشکی پس از ترخیص بیمار

 – نگهداری صحیح مدارک پزشکی به منظور ایجاد سرعت و سهولت دسترسی و بازیابی پرونده‌ ها‌

 – بایگانی صحیح و دقیق مدارک به نحوی که بتوان هرگونه دفاع از پرونده را جهت حمایت از اقدامات انجام شده توسط پزشک و سایر کادر درمانی انجام داد.

 – ایجاد سابقه کاملی از بیمار با مدارکی که در برگیرنده اطلاعات کافی برای نمایش واضح هویت بیمار، تعیین تشخیص‌ها و درمان‌ها و ثبت دقیق نتیجه هرگونه درمان باشد.

 – فراهم کردن زمینه تداوم مراقبت از بیمار در پذیرش‌های بعدی

 – پاسخگویی مناسب و سریع به مراجع قانونی در جهت کسب حقوق قضایی مربوط به بیمار یا بیمارستان

 – پاسخگویی مناسب و سریع به پزشکان و پژوهشگران در جهت کمک به انجام تحقیقات

 – رفع و پیگیری موارد نقص در واحد مدارک پزشکی

–  درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرم‌های پرونده‌های بیمارستانی

–  عهده‌دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی

 – نظارت بر درخواست پرونده از واحد‌های مختلف بیمارستان

 – همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی

–  جمع آوری و تهیه آمار مراکز پاراکلینیک (آزمایشگاه – رادیولوژی سونوگرافی و…)

 – تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان بصورت ماهیانه (تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و….

 – ارائه شاخص‌های آماری مانند درصد اشغال تخت، متوسط روز بستری، تخت روز اشغال و…

–  جمع‌آوری و تهیه آمار بیماران فوت شده (شامل مرگ مغزی و فوتی در بخش‌ها) در پایان هر ماه و ارسال به مرکز بهداشت

 – تهیه و ارائه آمار‌ها به صورت سه ماهه و شش ماهه و سالانه به مدیریت بیمارستان

 – ارائه گزارش آمار فعالیت بیمارستان، فعالیت پاراکلینیک‌ها، اعمال جراحی و … در قالب سیستم اتوماسیون بصورت ماهیانه

 – بروز‌‌رسانی اطلاعات پرسنلی و تجهیزات و … در سایت آواب و ثبت نمودن آمار فعالیت بیمارستان، فعالیت پاراکلینیک‌ها، اعمال جراحی و … بصورت ماهیانه در سایت مذکور و هماهنگی لازم با کارشناسان معاونت محترم درمان

 – ارائه گزارش آمار فعالیت درمانی به واحد‌های مختلف و مرکز آمار دانشگاه