سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

آیا از راهنمایی های لازم از سوی واحد اطلاعات در بدو ورود به بیمارستان راضی هستید؟

1- آیا از نحوه برخورد و رفتار کارکنان پذیرش راضی هستید؟

2- آیا از وجود تابلو های راهنما در قسمت های مختلف بیمارستان رضایت دارید؟

3- آیا از حضور به موقع پزشکان در مواقع نیاز راضی هستید؟

4- آیا از طول مدت انتظار از زمان تشکیل پرونده تا انتقال به بخش راضی هستید؟

5- آیا ویزیت روزانه توسط پزشک معالج انجام می پذیرفت؟

6- آیا از پاسخگویی پزشکان و پرستاران به سوالات خود رضایت دارید؟

7- آیا از نحوه برخورد و رفتار پزشکان و پرستاران راضی هستید؟

8- آیا از وضعیت نظافت و تمیزی بخش راضی هستید؟

 

9- آیا از کیفیت امکانات رفاهی بیمارستان مریم رضایت دارید؟