سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

سونوگرافی یکی از روش‌های تشخیص می‌باشد که دستگاه پیشرفته GE موجود در بیمارستان مریم قادر به انجام موارد زیر می باشد:

  • سونوگرافی دستگاه ادراری
  • سونوگرافی شکم و دستگاه گوارش
  • سونوگرافی عناصر سطحی
  • سونوگرافی پستان
  • سونوگرافی غده تیروئید
  • سونوگرافی تخصصی بیضه
  • سونوگرافی جنین و ناهنجاری‌های مادرزادی

سونوگرافی دربیمارستان مریم

از قابلیت ویژه دستگاه سونوگرافی بیمارستان مریم انجام سونو هیستروگرافی، روش‌‌های مداخله ای و درمانی سونوگرافی (اینترونشنال) که برای انجام بیوبسی، تخلیه کیست‌‌ها، سوزاندن تومور‌ها، لیزر درمانی و گذاشتن کانتر در داخل بدن و … مورد استفاده قرار می‌گیرد، سونوگرافی اینتراوپراتیو (سونوگرافی‌های حین جراحی)، سونوگرافی پیشرفته ۳ بعدی و ۴ بعدی جنین است.

سونوگرافی دربیمارستان مریم