سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

مظاهرهادی

 

فارغ التحصیل رشته تخصصی اورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سابقه ۴ سال فعالیت در کلینیک و سه سال فعالیت

در زمینه ناباروری مردان و داشتن بیش از ۷ مقاله تحقیقی در مجلات معتبر داخلی و خارجی.