سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

د.برزن

 

دکتر علی برزن دکترای علوم آزمایشگاهی و دارای بیش از ۲۶ سال تجربه در این زمینه می‌باشند.
دکتر بزرن در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور خوزستان فارغ التحصیل شدند و از همان سال‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. دکتر برزن با تجارب زیادی که در این سال‌ها اندوخته اند هم اکنون در بیمارستان مریم به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه مشغول به فعالیت می‌باشند.