سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

دکتر مریم عبدالهی

متخصص گوش حلق بینی و جراحی پلاستیک بینی و صورت
بیمارستان مریم
بخش جراحی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر سارا پذیرا

متخصص گوش حلق بینی و جراحی پلاستیک بینی و صورت
بیمارستان مریم
بخش جراحی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر فرشید آچاک

متخصص گوش حلق بینی و جراحی پلاستیک بینی و صورت
بیمارستان مریم
بخش جراحی
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۴
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات