سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفته شیفت پزشکان ساعت حضور
یکشنبه دکتر صلاح الدین دلشاد با تعیین وقت قبلی
سه‌شنبه دکتر صلاح الدین دلشاد با تعیین وقت قبلی
چهار‌شنبه صبح دکتر شمس الدین عاملی ۱۱/۳۰-۱۳
پنج‌شنبه دکتر صلاح الدین دلشاد با تعیین وقت قبلی