سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفتهشیفتپزشکانساعت حضور
یکشنبه
دکتر صلاح الدین دلشادبا تعیین وقت قبلی
سه‌شنبه
دکتر صلاح الدین دلشادبا تعیین وقت قبلی
چهار‌شنبهصبحدکتر شمس الدین عاملی۱۱/۳۰-۱۳
عصر
پنج‌شنبه
دکتر صلاح الدین دلشادبا تعیین وقت قبلی