سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفته شیفت پزشکان ساعت حضور
شنبه صبح دکتر سیده فریبا بهنام ۹-۱۱
عصر دکتر اکرم رحیمی ۱۷-۱۹
یکشنبه صبح دکتر معصومه عابد ۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
ظهر دکتر فاطمه نوروزی ۱۸-۱۹
دو‌شنبه صبح دکتر ماندانا منظوری لشگری ۹/۳۰-۱۱/۳۰
عصر دکتر فهیمه ملک افضلی ۱۷-۱۹
سه‌شنبه صبح دکتر ملیحه قدس روحانی ۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
عصر دکتر زینب کهتری ۱۷-۱۹
چهار‌شنبه صبح دکتر سکینه قربانی ۱۰/۳۰-۱۱/۳۰
عصر دکتر معصومه عابد/ دکتر زینب کهتری با تعیین وقت قبلی
پنج‌شنبه صبح شیفت در گردش ۱۰-۱۱/۳۰
عصر دکتر سکینه قربانی ۱۷-۱۹

پریناتولوژی:

 

 

ایام هفته شیفت پزشکان ساعت حضور
شنبه صبح
عصر دکتر نرگس ندیم‌زاده ۱۵/۳۰-۱۷