سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

ایام هفته شیفت پزشکان ساعت حضور
دو‌شنبه صبح دکتر سارا پذیرا ۹/۳۰-۱۰/۳۰
عصر

شنوایی سنجی

 

ایام هفته شیفت پزشکان ساعت حضور
یکشنبه صبح
عصر دکتر اعظم السادات طباطبایی ۵-۶