دی ۲, ۱۳۹۸

یلدا در زایشگاه مریم

یلدا با مریم

یلدا در زبان فارسی به معنای آزادی و رهایی است، مثل فردا، مادر رهایی، مادر شکوه، فردا یعنی آینده، زمان شکوه. جشن گرفتن در آغاز سرما و تاریکی یعنی رو ندادن به سردی و نامردی! در این شب ظلمانی، به‌ یادگار از خورشید تابستان... ... مطالعه بیشتر
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان