دی ۴, ۱۳۹۸

نمایشگاه IPD

حضور بیمارستان مریم در نمایشگاه گردشگری و سلامت فارس

شرکت در نمایشگاه‌های سلامت، جزء لاینفک فرآیند IPD (دپارتمان بیماران بین‌الملل) است و باعث ایجاد شبکه‌سازی، گسترش ارتباطات و کسب مهارت‌ می‌شود. خوشبختانه امسال، بیمارستان مریم در«نمایشگاه گردشگری و سلامت فارس» حضور فعال داشت.... ... مطالعه بیشتر
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان