سالن اجتماعات (2)


مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 4 (بلوک B)
  • سالن اجتماعات (2)