اتاق پرستاری


مسیر دسترسی

  • لابی
  • آسانسور
  • طبقه 4 (بلوک A)
  • اتاق منشی دفتر پرستاری
  • اتاق دفتر پرستاری