أخبار

زایمان زودرس
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

الولاده المبکره

ولد فی ۱ ینایر ۹۷۸ ، ولد طفل فی مستشفى مریم للولاده (NICU) مع وزن کیلوغرام واحد وثلاثمائه جیغابایت فی سن التاسعه...

روز-مادر
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

احتفال عید الأم

عید الأم للأمهات اللواتی عانین من مشاعر الأمهات فی السنه الأولى فی مستشفى مریم ومستشفى الولاده.    

إعلانات

NICU

NICU

اسفند ۱۲, ۱۳۹۷