مطالب توسط پریا بابایی

بزرگداشت بازدید بازرسان محترم دانشگاه علوم پزشکی البرز از بیمارستان و زایشگاه مریم

بازرسان محترم سرکار خانم دکتر خسروی، خانم اسکندری و خانم زال زر از دانشگاه علوم پزشکی البرز از بخش‌های مختلف بیمارستان و زایشگاه مریم بازدید کردند.

جراحی نفرولوژی کلیه

رشته اورولوژی از رشته‌هایی هست که در ارتباط نزدیکی با رشته‌های زنان هست؛ خوشبختانه ما در بیمارستان مریم افتخار حضور جناب آقای دکتر رضا سرهنگ‌نژاد فلوشیپ فوق‌تخصصی اندویورولوژی رو به‌عنوان یکی از پزشکان توانمند و متبحر داریم.