• متخصص کودکان و نوزادان
  • در زمینه‌ی بیماری‌های اطفال (به‌خصوص کودکان) تجربه و تبحر خاصی دارند.