دکتر مریم عشیری

  • دندان‌پزشک کودکان
  • هم‌ اکنون در بیمارستان مریم مشغول به کار هستند.