دکتر سیامک مرادی

  • متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و فوق‌ تخصص درد از دانشگاه شهید بهشتی تهران
خدمات ارئه شده توسط آقای دکتر سیامک مرادی در کلینیک درد بیمارستان و زایشگاه مریم:
  • جراحی بسته دیسک کمر
  • جراحی بسته گردن
  • تزریق دیسکوژل کمر
  • تزریق دیسکوژل گردن
  • تزریق ژل به زانو
  • لیزر پرتوان در درمان درد
  • درمان دردهای سر و صورت
  • جراحی ستون فقرات و انواع روش‌های کم‌خطر و بدون نیاز به بیهوشی برای کنترل و درمان درد