سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

استقرار و پیاده سازی نظام جامع انفورماتیک سازمان در راستای سیاست‌های راهبردی، از وظایف اصلی واحد IT می باشد. در راستای وظیفه اصلی این واحد، استفاده از تکنولوژی‌های روز فناوری اطلاعات که باعث تسریع در استخراج داده‌ها، شفاف سازی و نیز صحه‌گذاری بر درستی داده‌ها می شود و در دستور کار واحد قرار می‌گیرد.

 ایجاد، حفظ و نگهداری بستر مناسب انجام امور جاری سازمان، با استفاده از فناوری اطلاعات، یکی دیگر از وظایف واحد IT می‌باشد. حرکت در جهت تبدیل معیار‌های کمی و کیفی به داده‌ها، در جهت رشد قدرت تصمیم‌گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت‌های واحد IT  می‌باشد.

پوزیشن واحد در چارت سازمانی:

واحد IT زیر نظر مدیریت بیمارستان انجام وظیفه می نماید.

فناوری اطلاعات در بیمارستان مریمشرح وظایف واحد:

۱- رعایت اصل تکریم ارباب رجوع

۲- وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

۳- شرکت در جلسات

۴- همکاری در انجام برنامه‌ها و اهداف مرتبط

۵- انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام ما‌فوق

۶- ایجاد بستر مناسب برای استقرار  ICT Master Plan  به کمک مشاوران و مجریان نخبه

۷- نیاز‌سنجی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT

۸- انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان

۹- توسعه Benchmarking از نمونه های موفق استفاده IT در حوزه‌های درمانی

۱۰- ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمانی

۱۱- رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه IT در بیمارستان

۱۲- ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به صورت‌های بی سیم و با سیم به عنوان ابزاری مهم و کار‌آمد

۱۳- مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم‌های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی

۱۴- دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه