سلامتی بزرگترین نعمت است، قدرش را بدانیم!

کرج، خیابان 45 متری گلشهر، ارغوان غربی

تلفن تماس : ۳۳۵۵۵۷۴۸-026

اولین سمینار تازه‌های زایمان بدون درد

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

برگزارکننده: انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

 

 

با همکاری: انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران،

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان و زایشگاه مریم

 

 

(با ۵ امتیاز بازآموزی برای رشته‌های تخصصی بیهوشی، زنان و زایمان و کارشناس مامایی)

 

 

محل برگزاری: تهران، هتل پارسیان اوین، سالن کوه نور

 

 

ثبت نام: ۸۸۸۸۸۸۹۱-۰۲۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه قم
انجمن درد
انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران
معاونت درمان
انجمن علمی مامایی
اداره مامایی
بیمارستان مریم

عناوین سخنرانی‌ها

Risk factor & peripartum outcome of failed epidural: A prospective cohort study

دکتر معصومه نتاج مجد – متخصص بیهوشی و فوق تخصص ICU

Neurologic complications In vaginal delivery

دکتر فرهاد صفری – متخصص بیهوشی

Legal issues in painless delivery

دکتر شبنم بزمی – متخصص پزشک قانونی

PIEB, GEi, PCEA: Is there an optimal labor analgesic maintenance techniQUe

دکتر احسان باستان حق – متخصص بیهوشی

Complications of labor epidural analgesia on fetus

دکتر سیده فریبا بهنام – متخصص زنان و زایمان

The outcome analysis of epidural analgesia on labor in primigravid women

دکتر طاهره پارسا – متخصص بیهوشی و فلوشیپ قلب

Ropivacaine Vs. Bupivacaine

دکتر رضا امین نژاد – متخصص بیهوشی

Prevention & treatment for neuraxial complication

دکتر نگار افتخار – متخصص بیهوشی

Latest updates on adjuvant therapy in painless labor

دکتر امینه شافعی نیا – متخصص بیهوشی

Systemic drug in painless labor

دکتر محمدرضا مشاری – متخصص بیهوشی

Programed epidural bolus in painless delivery

دکتر پوپک رحیم زاده – متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد

Panel discussion