در ماه بهمن تولد عزیزترین های مریم رو جشن گرفتیم. خانم مریم گیل، خانم فاطمه علیزاده سوپر وایزر بالینی، خانم سکینه شمالیان سوپروایزر بالین، خانم مریم مردانی سرپرستار اطفال، خانم جهانگیری مدیریت پرستاری، خانم مریم خوشه چین سرپرستار nicu،

بهمنی‌های عزیز تولدتون مبارک

بهمنی‌های مریم

برای ما زاده شده‌های بهمن
گاهی یک لبخند آنقدر عمیق می‌شود که گریه می‌کنیم
گاهی یک نغمه آنقدر دست نیافتنی می‌شود که با آن زندگی می‌کنیم
گاهی یک نگاه آنچنان سنگین می‌شود، چشمانمان رهایش نمی‌کند
گاهی یک عشق آنقدر ماندگار می‌شود که فراموشش نمی‌کنیم
و امان از عشق…
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان