برنامه کلینیک شنوایی‌سنجی

ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبهصبح دکتر اعظم السادات طباطبایی۱۰/۴۵-۱۲/۴۵
بیمارستان و زایشگاه مریم کرج با هدف مقدس حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه، جهت مراقبت از مادران در طول زایمان و پیش از عمل جراحی، نوزادان و اطفال و خدمات بهداشتی زنان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ اقدام به خدمت‌رسانی به بیماران کرد.
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان