آوای اول
زهرا پژوم

زهرا پژوم

مدیر بیمارستان

پرسنل منابع انسانی

مرضیه ورمزیار

مرضیه ورمزیار

مسئول منابع انسانی

پرسنل بهداشت حرفه‌ای

بهاره کشمیری

بهاره کشمیری

مسئول بهداشت حرفه‌ای

پرسنل تدارکات

سهراب حیدری

سهراب حیدری

مسئول تدارکات

پرسنل تجهیزات پزشکی

مهندس مهرداد ضمانیان

مهندس مهرداد ضمانیان

مسئول تجهیزات پزشکی

پرسنل واحد تغذیه

مهناز قدیمی

مهناز قدیمی

مسئول واحد تغذیه
حسین شیری

حسین شیری

سرآشپز
بهرام کشتی

بهرام کشتی

آشپز
سعیده علی عسگری

سعیده علی عسگری

متصدی توزیع غذا
سمیرا مختاری

سمیرا مختاری

متصدی توزیع غذا
زهرا سیمیاری

زهرا سیمیاری

متصدی توزیع غذا
زهرا صلح طلب

زهرا صلح طلب

متصدی توزیع غذا

پرسنل بهداشت محیط

سمیه جلیلی

سمیه جلیلی

مسئول بهداشت محیط

مدیریت اطلاعات سلامت

سمیه میرکمالی

سمیه میرکمالی

مسئول واحد
میلاد رضایی

میلاد رضایی

کارمند مدارک پزشکی
علی چهارراهی

علی چهارراهی

کارمند مدارک پزشکی
آرزو مرادی

آرزو مرادی

مسئول پذیرش
احسان عنایت پور

احسان عنایت پور

متصدی پذیرش
حسین خراد

حسین خراد

متصدی پذیرش
سیمین حسن زاده

سیمین حسن زاده

متصدی پذیرش
بهزاد کشاورزی

بهزاد کشاورزی

متصدی پذیرش

پرسنل انتظامات

جواد میرزائی

جواد میرزائی

مسئول
میکائیل قره داغی

میکائیل قره داغی

نگهبان
محمد حسینی مهر

محمد حسینی مهر

نگهبان
ناصر ممی زاده

ناصر ممی زاده

نگهبان
محمد محمدی

محمد محمدی

نگهبان

پرسنل تاسیسات

حسن فرخی

حسن فرخی

مسئول تاسیسات
محمد امین اقبال

محمد امین اقبال

برقکار
محمد احمدی

محمد احمدی

تاسیسات
جلال ناملتیان

جلال ناملتیان

تاسیسات

پرسنل مرکز تلفن

فریده مهرشاد

فریده مهرشاد

متصدی تلفنخانه
محمد همایونی فر

محمد همایونی فر

متصدی تلفنخانه

پرسنل

سید معصومه سید املشی

سید معصومه سید املشی

پرسنل
سمیه شیردل

سمیه شیردل

پرسنل
فاطمه سرابی

فاطمه سرابی

پرسنل
سید فاطمه میرقاسمی

سید فاطمه میرقاسمی

پرسنل
زهرا یوسف پور

زهرا یوسف پور

پرسنل
اکبر جلیلی

اکبر جلیلی

پرسنل
رحیم مرتعی

رحیم مرتعی

پرسنل
حمید سعیدی

حمید سعیدی

متصدی لنژری
احمد موسوی زاده

احمد موسوی زاده

متصدی لنژری
حسن علیمرادی

حسن علیمرادی

متصدی امحا
حمیدرضا نیرآبادی

حمیدرضا نیرآبادی

متصدی امحا خدمات
صفرعلی قنبرپور

صفرعلی قنبرپور

پرسنل
محسن ژیان مهر

محسن ژیان مهر

پرسنل
جعفر ولی پور

جعفر ولی پور

پرسنل
مهری مردانی

مهری مردانی

پرسنل
ملیحه غلام نژاد

ملیحه غلام نژاد

پرسنل
منوره ابراهیمی نوده

منوره ابراهیمی نوده

پرسنل
شهلا طیاری

شهلا طیاری

پرسنل
جعفر باقری

جعفر باقری

پرسنل
حسن علیمرادی

حسن علیمرادی

پرسنل
محمود رحیمی

محمود رحیمی

پرسنل
علی آزمون

علی آزمون

پرسنل
کبری قزلباش

کبری قزلباش

پرسنل
شیخی

شیخی

پرسنل
فروزان احدی

فروزان احدی

پرسنل
رقیه میرزائیان

رقیه میرزائیان

پرسنل
سمیرا سریوه

سمیرا سریوه

پرسنل
فریبا نورریز

فریبا نورریز

پرسنل
صدیقه عزیزی

صدیقه عزیزی

پرسنل
معصومه ملکی

معصومه ملکی

پرسنل
معصومه املشی

معصومه املشی

پرسنل
مریم سعیدی فر

مریم سعیدی فر

پرسنل
فاطمه منصوری

فاطمه منصوری

پرسنل
سمیه غلامرضا زاده

سمیه غلامرضا زاده

پرسنل
منیژه حاجلو

منیژه حاجلو

پرسنل
اشرف السادات جعفری

اشرف السادات جعفری

پرسنل
زهرا حسنلو

زهرا حسنلو

پرسنل
احمد جعفری

احمد جعفری

پرسنل
مرتضی حیدری

مرتضی حیدری

پرسنل