آوای اول
زهرا پژوم

زهرا پژوم

مدیر بیمارستان

پرسنل منابع انسانی

مرضیه ورمزیار

مرضیه ورمزیار

مسئول منابع انسانی

پرسنل بهداشت حرفه‌ای

بهاره کشمیری

بهاره کشمیری

مسئول بهداشت حرفه‌ای

پرسنل تدارکات

سهراب حیدری

سهراب حیدری

مسئول تدارکات

پرسنل تجهیزات پزشکی

مریم کرمی

مریم کرمی

مسئول تجهیزات پزشکی

پرسنل واحد تغذیه

هدی رحمانی

هدی رحمانی

مسئول واحد تغذیه
حسین شیری

حسین شیری

سرآشپز
بهرام کشتی

بهرام کشتی

آشپز
سعیده عسگری

سعیده عسگری

متصدی توزیع غذا
سمیرا مختاری

سمیرا مختاری

متصدی توزیع غذا
زهرا سیمیاری

زهرا سیمیاری

متصدی توزیع غذا

پرسنل بهداشت محیط

سمیه جلیلی

سمیه جلیلی

مسئول بهداشت محیط

مدیریت اطلاعات سلامت

سمیه میرکمالی

سمیه میرکمالی

مسئول واحد
میلاد رضایی

میلاد رضایی

کارمند مدارک پزشکی
آرزو مرادی

آرزو مرادی

مسئول پذیرش
احسان عنایت پور

احسان عنایت پور

متصدی پذیرش

حسین خراد

حسین خراد

متصدی پذیرش
هانیه رضایی

هانیه رضایی

متصدی پذیرش

پرسنل انتظامات

جواد میرزائی

جواد میرزائی

مسئول
میکائیل قره داغی

میکائیل قره داغی

نگهبان
محمد حسینی مهر

محمد حسینی مهر

نگهبان
ناصر ممی زاده

ناصر ممی زاده

نگهبان

پرسنل تاسیسات

حسن فرخی

حسن فرخی

مسئول تاسیسات
محمد امین اقبال

محمد امین اقبال

برقکار
میثم کریم الهی

میثم کریم الهی

آسانسورکار
رضا نجف پور

رضا نجف پور

تاسیسات

پرسنل مرکز تلفن

فریده مهرشاد

فریده مهرشاد

متصدی تلفنخانه
محمد همایونی فر

محمد همایونی فر

متصدی تلفنخانه

پرسنل

سید معصومه سید املشی

سید معصومه سید املشی

پرسنل
سمیه شیردل

سمیه شیردل

پرسنل
فاطمه سرابی

فاطمه سرابی

پرسنل
سید فاطمه میرقاسمی

سید فاطمه میرقاسمی

پرسنل
زهرا یوسف پور

زهرا یوسف پور

پرسنل
اکبر جلیلی

اکبر جلیلی

پرسنل
رحیم مرتعی

رحیم مرتعی

پرسنل
حمید سعیدی

حمید سعیدی

متصدی لنژری
حسن علیمرادی

حسن علیمرادی

متصدی امحا
صفرعلی قنبرپور

صفرعلی قنبرپور

پرسنل
محسن ژیان مهر

محسن ژیان مهر

پرسنل
جعفر ولی پور

جعفر ولی پور

پرسنل
ملیحه غلامنژاد

ملیحه غلامنژاد

پرسنل
منوره ابراهیمی نوده

منوره ابراهیمی نوده

پرسنل
شهلا طیاری

شهلا طیاری

پرسنل
کبری قزلباش

کبری قزلباش

پرسنل
حسن علیمرادی

حسن علیمرادی

پرسنل
محمود رحیمی

محمود رحیمی

پرسنل
علی آزمون

علی آزمون

پرسنل
شیخی

شیخی

پرسنل
فرزانه نوروزی

فرزانه نوروزی

پرسنل
رقیه میرزائیان

رقیه میرزائیان

پرسنل
سمیرا سریوه

سمیرا سریوه

پرسنل
فریبا نورریز

فریبا نورریز

پرسنل
صدیقه عزیزی

صدیقه عزیزی

پرسنل
معصومه ملکی

معصومه ملکی

پرسنل