آوای اول
ایام هفتهشیفتپزشکساعت حضور
شنبه تا چهار‌شنبهعصر-از ساعت ۱۷ بعدازظهر (با تعیین وقت قبلی)