بیمارستان مریم
دکتر ماهرخ فرخی

دکتر ماهرخ فرخی

متخصص قلب
دکتر مجتبی بابایی راد

دکتر مجتبی بابایی راد

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر علیرضا دهقان نیری

دکتر علیرضا دهقان نیری

متخصص قلب
دکتر امیررضا هژبربیان

دکتر امیررضا هژبربیان

متخصص بیماری‌های داخلی- فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر جعفر رجایی

دکتر جعفر رجایی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر احسان ابریشمی

دکتر احسان ابریشمی

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان
دکتر افروزه کرمی

دکتر افروزه کرمی

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان