بیمارستان مریم
دکتر مجتبی بابایی راد

دکتر مجتبی بابایی راد

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر امیررضا هژبربیان

دکتر امیررضا هژبربیان

متخصص بیماری‌های داخلی- فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر جعفر رجایی

دکتر جعفر رجایی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر احسان ابریشمی

دکتر احسان ابریشمی

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان
دکتر افروزه کرمی

دکتر افروزه کرمی

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان
دکتر شیدا کشاوری

دکتر شیدا کشاوری

فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان