پرسشنامه نظرسنجی انتظارات مادران باردار از خدمات زایمانی


  بلهخیر


  بلهخیر


  بلهخیر


  بلهخیر


  بلهخیر


  شرایط فیزیکی بخش: نورپردازی شده- سقف کاذب با تصاویر زیبا طراحی شده- وسایل بخش داخل کمد قرار داده شده است.حفظ حریم خصوصی: ما بین تمام تخت‌ها پاراوان‌ها از سقف کشیده شده است. و همچنین تمام مادران گان و شنل مخصوص دارند و در تمام مراحل معاینه حریم خصوصی بیمار حفظ می‌گردد.نیازهای بهداشتینیازهای تغذیه‌ای: پکیج تغذیه‌ای تحت عنوان میان وعده شامل چند عدد آب میوه- خرما- کیک- نبات-آب معدنی به هر مادر داده می‌شود.سایر موارد


  طبیعیسزارین


  مطالعات شخصیشرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمانبستگانطرح کردن سوالات در ویزیت‌های بارداریتجربه شخصی


  درد زایمان : پمفلت و آموزش چهره به چهره در خصوص روش‌های کاهش دردروند زایمان: آموزش چهره یه چهره و آموزش فیلم در خصوص روند زایمانسرانجام نوزاد: آموزش چهره به چهره و فیلم در خصوص سرانجام نوزاد پس از تولدمراقبت از خود و مراقبت از نوزاد در بخش و پس از ترخیص : آموزش چهره به چهره و فیلمملاقات احتمالی حین زایمان: بازگو کردن اتفاقات احتمالی و راه‌های پیشگیری و... توسط مامای مسئول مادرسایر موارد


  بلهخیر


  خوشایند گویی : مامای Well Come مخصوص این کار تعریف شده است.حمایت روحی و روانی : پخش موسیقی در فضای بلوک- رایحه درمانی- حضور همراه در بلوک- حضور همسر در کنار مادر و فضای لیبر، فضا سازی شده است.توجه به صحبت‌های شماپاسخگویی به نیازهای پزشکی و غیر‌پزشکی شماتوضیح مراحل زایمان: به صورت آموزش چهره به چهره -آموزش فیلم و ... داده می‌شود.


  بلهخیر  خوشایندناخوشایند

  نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان