زایمان طبیعی بدون درد

مقدمه

زایمان یک تجربۀ زیباست؛ اما به دلیل داشتن درد و ناراحتی زیاد، اغلب موجب بروز اضطراب در مادران می‌شود. بسیاری از زنان برای داشتن زایمان طبیعی بدون درد به دنبال دریافت اپیدورال (دارو برای تسکین درد) می‌‎روند تا زایمان راحت‌تری داشته باشند. بهتر است برای انتخاب بهترین روش که هم برای مادر و هم برای کودک مناسب باشد، باید با پزشک مشورت کرد.

زایمان طبیعی روش‌های متفاوتی دارد که بهترین روش بدون درد است. بیمارستان و زایشگاه مریم جز اولین بیمارستان‌های پیشرو در زمینۀ ترویج زایمان طبیعی بدون درد است که امروزه مادران باردار بسیاری را جذب کرده است و در ترویج و فرهنگ‌سازی روش اپیدورال بسیار موفق بوده‌اند.