بیمارستان مریم
دکتر شهرام عبادی

دکتر شهرام عبادی

فوق تخصص گوارش و کبد