بیمارستان مریم
دکتر رضا ارجمند تیموری

دکتر رضا ارجمند تیموری

فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان