بیمارستان مریم
دکتر صلاح الدین دلشاد

دکتر صلاح الدین دلشاد

فوق تخصص جراحی اطفال
دکتر  شمس الدین عاملی

دکتر شمس الدین عاملی

متخصص جراحی عمومی- فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر مرتضی مازوچی

دکتر مرتضی مازوچی

فوق تخصص جراحی اطفال