بیمارستان مریم
دکتر خدیجه اسلامی

دکتر خدیجه اسلامی

فوق تخصص نفرولوژی
دکتر سوسن ریاحی

دکتر سوسن ریاحی

جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار
دکتر مظاهر هادی

دکتر مظاهر هادی

جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار
دکتر محمدرضا بقایی

دکتر محمدرضا بقایی

متخصص اورولوژی
دکتر محمدرضا یوسفی

دکتر محمدرضا یوسفی

متخصص اورولوژی

دکتر حمیدرضا قشقایی

دکتر حمیدرضا قشقایی

متخصص اورولوژی
دکتر حسین سخی‌پور

دکتر حسین سخی‌پور

متخصص اورولوژی
دکتر سرهنگ نژاد

دکتر سرهنگ نژاد

فلوشیپ فوق‌تخصصی اندویورولوژی
دکتر مژده نواب

دکتر مژده نواب

جراح و متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار