حقوق بیمار

دریافت خدمات بهداشتی درست حق بیمار است.

خدمات قابل ارائه:

 • رعایت حرمت انسانی و احترام به ارزش ها و باورهای فرهنگی و مذهبی.
 • بر اساس صداقت، معنویت، عدالت و همراه با مهربانی.
 • خالی از هر گونه تبعیض قبیله ای، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیت.
 • توزیع منابع بهداشتی باید بر اساس رعایت اولویتهای مراقبت از بیمار، عدالت و درمان بیماران باشد.
 • بر اساس هماهنگی واحدهای مراقبتی مانند پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد.
 • همراه با امکانات کامل رفاه عمومی و دور از تحمیل درد و بدبختی و محدودیت های غیر ضروری.
 • توجه ویژه به گروه های آسیب پذیر اجتماعی مانند کودکان، زنان باردار، سالمندان، زندانیان، معلولیت های ذهنی و فیزیکی و افراد یتیم.
 • تسریع و پاسخگویی در انجام پروسه درمان.
 • در موارد اضطراری بدون توجه به توان مالی درمان انجام می شود. در موارد انتخابی، طبق مقررات مشخص شده انجام می شود.
 • در زمان خدمات اورژانسی در موارد اضطرار پروسه درمان انجام و  اگر  امکان پذیر نباشد، پس از انجام خدمات لازم، بیمار را به مرکز مجهز منتقل شود.
 • در آخرین لحظات بیمار (زمانی که بیمار در حال احتزار است و نمی تواند احیا شود) نیازهای او برطرف گردد.
بیمار باید به اندازه کافی اطلاعات مناسب را در اختیار داشته باشد.

شامل:

 • تعریف بیمه های درمانی هنگام پذیرش بیمار
 • هزینه های پیش بینی شده از بیمارستان شامل خدمات درمان و غیر درمان، مقررات بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در پذیرش
 • مشخص بودن اتیکت پرسنل، مسئولیت و وضعیت حرفه ای تیم پزشکی، از جمله دکتر، پرستار و ارتباط حرفه ای آنها با یکدیگر
 • در روش درمان و تشخیص؛ نقاط ضعف و قوت هر یک از روش ها و عوارض احتمالی آنها، تشخیص بیماری و عوارض جانبی و سایر اطلاعات مهم که بر تصمیم گیری بیمار تأثیر می گذارد اطلاع رسانی گردد.
 • سهولت دسترسی به اعضای تیم پزشکی در طول درمان.
 • اطلاعات باید در زمان مناسب با توجه به شرایط بیمار، مانند اضطراب، درد و سایر صفات شخصی، به بیمار داده شود.
 • گرچه بیمار می داند که او حق دارد که مطلع شود، او این پروسه را رد می کند. در این مورد، باید به خواست بیمار احترام گذاشت، مگر اینکه ناخودآگاه بیمار و یا دیگران را در معرض خطر جدی قرار گیرد.
 • بیمار می تواند به تمام اطلاعاتی که در پرونده بالینی او نوشته شده دسترسی داشته باشد و تصویر آن باید به او داده شود؛ او همچنین می تواند برای تصحیح درخواست کند.
بیمار در انتخاب خدمات بهداشتی آزاد است یا نه

منطقه انتخاب و تصمیم گیری در مورد موضوع زیر است:

 • انتخاب دکتر و مرکز بهداشت با توجه به قوانین
 • انتخاب و مشاوره با دکتر دوم
 • شرکت یا عدم مشارکت در هر تحقیق (بیمار باید مطمئن باشد که این تصمیم بر درمان او تأثیر نخواهد گذاشت)
 • پذیرش یا رد درمان پیشنهاد شده پس از مطلع شدن از عوارض جانبی احتمالی، مگر اینکه یک مورد خودکشی یا مواردی باشد که رد درمان آن فرد دیگری را در معرض خطر قرار می دهد.
 • اعلام ایده قبلی بیمار در مورد روش درمان زمانی که بیمار می تواند در سوابق پزشکی خود تصمیم بگیرد تا برای پزشکان مورد استفاده قرار گیرد اگر بیمار تصمیم خود را از دست دهد.

شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد زیر است:

 • انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید با آگاهی و آزادانه و بر اساس اطلاعات کامل برآورده شود.
 • پس از دریافت اطلاعات، بیمار باید زمان کافی برای تصمیم گیری داشته باشد.
ارائه خدمات بهداشتی باید مبتنی بر احترام به حریم شخصی بیمار و رعایت نگهداشتن راز باشد

رعایت نگه داشتن راز در مورد تمام اطلاعات مربوط به بیمار ضروری است، مگر مواردی که به وسیله قانون معاف شده است.
در تمام مراحل مراقبت از تشخیص تا درمان، به حریم خصوصی بیمار باید احترام گذاشته شود.

logo sidebar
بیمارستان و زایشگاه مریم کرج با هدف مقدس حفظ و ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه، جهت مراقبت از مادران در طول زایمان و پیش از عمل جراحی، نوزادان و اطفال و خدمات بهداشتی زنان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ اقدام به خدمت‌رسانی به بیماران کرد.
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان