بیمارستان مریم
دکتر حمیدرضا سالاری

دکتر حمیدرضا سالاری

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر عیسی جاسم زاده

دکتر عیسی جاسم زاده

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر رسول خوشنواز

دکتر رسول خوشنواز

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر امید نامداری

دکتر امید نامداری

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر علیرضا علیجانی

دکتر علیرضا علیجانی

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر حمید مرادی

دکتر حمید مرادی

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر مجتبی احمدی نژاد

دکتر مجتبی احمدی نژاد

فوق تخصص جراحی عمومی و توراکس
دکتر روناک تمدن

دکتر روناک تمدن

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر الهه فروتن

دکتر الهه فروتن

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی