بیمارستان مریم
دکتر حمیدرضا سالاری

دکتر حمیدرضا سالاری

متخصص جراحی عمومی
دکتر عیسی جاسم زاده

دکتر عیسی جاسم زاده

متخصص جراحی عمومی
دکتر رسول خوشنواز

دکتر رسول خوشنواز

متخصص جراحی عمومی
دکتر امید نامداری

دکتر امید نامداری

متخصص جراح عمومی و لاپاراسکوپی
دکتر علیرضا علیجانی

دکتر علیرضا علیجانی

متخصص جراحی عمومی
دکتر حمید مرادی

دکتر حمید مرادی

متخصص جراحی عمومی
دکتر مجتبی احمدی نژاد

دکتر مجتبی احمدی نژاد

فوق تخصص جراحی عمومی و توراکس
دکتر روناک تمدن

دکتر روناک تمدن

متخصص جراحی عمومی
دکتر الهه فروتن

دکتر الهه فروتن

متخصص جراحی عمومی
دکتر مهران پیرسحرخیز

دکتر مهران پیرسحرخیز

متخصص جراح عمومی
دکتر الهام محراب

دکتر الهام محراب

متخصص جراح عمومی