بیمارستان مریم
دکتر راضیه نبی

دکتر راضیه نبی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی دست
دکتر حسام جواهری

دکتر حسام جواهری

متخصص جراحی استخوان و مفاصل- ارتوپدی
دکتر روزبه تقوی

دکتر روزبه تقوی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی دست
دکتر علیرضا تعبدی

دکتر علیرضا تعبدی

فلوشیپ جراحی دست
دکتر محسن پورسلان

دکتر محسن پورسلان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکتر حسین رحیمیان

دکتر حسین رحیمیان

متخصص ارتوپدی
دکتر امید شریفی

دکتر امید شریفی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
دکترمحسن عماالدین

دکترمحسن عماالدین

متخصص ارتوپدی