دکتر مهناز صنیع پی

  • متخصص بیماری‌های عفونی
  • دکتر مهناز صنیع پی دارای تبحر ویژه در زمینۀ درمان زخم‌های دیابتی (به‌ویژه زخم پای دیابتی) و بیماران دیابتی هستند.