دکتر علی برزن

  • متخصص علوم آزمایشگاهی
  • دکتر علی برزن هم اکنون به‌عنوان مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان و زایشگاه مریم مشغول به فعالیت هستند.