دی ۱۳۹۸

پنومونی یا ذات‌الریه

پنومونی یا ذات‌الریه

زردی نوزادان در اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود و این بیماری در نوزادان بسیار متداول است. شایع‌ترین علت زردی در نوزادان به‌دلیل فیزیولوژیک آنهاست و بیشتر نوزادان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوزادی که در 24 ساعت اول زندگی دچار زردی می‌شود، نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. ... مطالعه بیشتر
زردی نوزادان

ایکتر یا زردی

زردی نوزادان در اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود و این بیماری در نوزادان بسیار متداول است. شایع‌ترین علت زردی در نوزادان به‌دلیل فیزیولوژیک آنهاست و بیشتر نوزادان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوزادی که در 24 ساعت اول زندگی دچار زردی می‌شود، نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. ... مطالعه بیشتر
درمان ناباروری

اهمیت ناباروری و درمان‌های پیشرفته آن

مسئلۀ جمعیت در برنامه‌ریزی آیندۀ کشورها به‌عنوان امری بنیادین تلقی می‌شود و براساس اطلاعات سرشماری سال 1390 میزان باروری در کل کشور 1/2 فرزند به‌ازای هر زن می‌باشد و بر اساس روند فعلی باروری، رشد جمعیت در سال‌های 1415-1420 به حدود صفر خواهد رسید. ... مطالعه بیشتر
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان