دکتر پریسا شاهرودی

  • متخصص کودکان و نوزادان
  • دکتر پریسا شاهرودی در زمینۀ بیماری‌های اطفال (به خصوص کودکان) تجربه و تبحر خاصی دارند.