زایمان طبیعی بعد از سزارین

سؤالی که ذهن بسیاری از مادران را به خود مشغول کرده، در مورد زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC) است. بسیاری از مادران تصمیم دارند که زایمان طبیعی را بعد از سزارین تجربه کنند. اما امکان انجام این فرایند را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

آیا زایمان طبیعی بعد از سزارین امکان‌پذیر است؟

اگر دوباره باردارید و فرزند قبلی خود را از طریق سزارین به دنیا آورده‌اید، ممکن است از امکان‌پذیر بودن زایمان طبیعی بعد از سزارین، متعجب شوید.

در گذشته زنانی که یک زایمان سزارین را تجربه می‌کردند، باید تمام زایمان‌های بعدی خود را به همین شیوه انجام می‌دادند. زایمان طبیعی بعد از سزارین برای بسیاری از خانم‌ها امکان‌پذیر است. عواملی زیادی وجود دارد که به مادر و پزشک کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند، آیا این روش مناسب است یا خیر.

در شرایط مشخص، می‌توان این کار را انجام داد. مطالعات نشان داده‌اند که اکثر زنانی که اقدام به زایمان طبیعی بعد از سزارین می‌کنند، موفق خواهند بود. ایمنی برای مادر و نوزاد مهم‌ترین عاملی‌ست که باید در نظر گرفته شود؛ چراکه زایمان طبیعی بعد از سزارین همیشه برای همه زنان امن نیست.

وضع سلامتی مادر و کودک

برای متخصص زنان و زایمان وضعیت سلامتی مادر و کودک مهم است. اگر پزشک سلامت مادر را تأیید کند، حتی اگر نوزادان در شکم دوقلو باشند، باز هم مادر می‌تواند زایمان طبیعی را بعد از سزارین داشته باشد.

زایمان طبیعی بعد از سزارین

آیا باید دوز تیروکسین را به طور تجربی در دورۀ بارداری افزایش داد؟

برای رسیدن به هدف TSH زیر u/Lµ ۲٫۵ راهکار‌هایی را توصیه می‌کنند که زنان با هیپوتیروئیدی شناخته شده به طور تجربی دوز تیروکسین خود را در دوره بارداری افزایش دهند. اطلاعات مشاهده‌ای بیان می‌کنند که اکثر زنان با TSH قبل باردرای زیر ۱٫۲ در بارداری نیز بدون نیاز به افزایش دوز تیروکسین، غلظت طبیعی TSH را حفظ می‌کنند.

بیماران با هیپوتیروئیدی اولیه و غلظت TSH قبل حاملگی زیر ۳٫۴، نیاز به افزایش قابل توجه دوز تیروکسین در سه ماهۀ اول نداشتن و همچنین افزایش دوز تیروکسین در ادامه حاملگی نیز باعث کاهش غلظت میانه TSH شده که از قبل در همان محدوده مجاز بود. در مقابل بیماران فاقد غدۀ تیروئید به مقادیر تجمعی بیشتری از تیروکسین برای حفظ TSH زیر ۴٫۱ نیاز داشتند. افزایش تجربی میزان تیروکسین با خطر‌‎های نظری همراه است. لذا نیاز به افزایش دوز تیروکسین در بارداری باید حتماً توسط آزمون عملکرد تیروئید تأیید شود.

آیا هیپوتیروئیدی تحت بالینی می‌تواند حاملگی را با خطر مواجه کند؟

نگرانی‌ها از هیپوتیروئیدی در بارداری از اطلاعاتی ریشه می‌گیرد که هیپوتیروئیدی مادر را با اختلالات تکوین عصبی – روانی در نوزاد مرتبط می‌دانند. داده‌های مطالعات موردی- شاهدی تا وقتی که TSH مادر در حدود تعیین شده مخصوص بارداری است، هیچ تفاوت تکوینی ذهنی یا روانی- جسمی را در جنین نشان نمی‌دهند، حتی اگر مقدار TSH بیش از µu/L 2.5 باشد.

به طور کلی اطلاعاتی که ارتباط بین هیپوتیروئیدی تحت بالینی و عوارض زایمان را بررسی می‌کنند، متناقض هستند. به صورتیکه هم مطالعات گذشته نگر و هم مطالعات هم گروهی آینده‌نگر ارتباط بین هیپوتیروئیدی تحت بالینی و عوارض حاملگی شامل سقط، زایمان زودرس، مشکلات فشارخون بارداری و مرگ جنین را تأیید و رد می‌کنند؛ لذا اطلاعات موجود ارتباط پایدار و دقیقی را بین هیپوتیروئیدی تحت بالینی و هرگونه عوارض بارداری نشان نمی‌دهد.

در انتها با مراجعه به کلینیک‌‌ درد ‌می‌توان تا حد زیادی از درد‌های صورت رهایی یافت. هدف از کلینیک‌های درمانی درد افزایش کیفیت زندگی بیماران است. در این مراکز شما مهارت‌های کنترل و مدیریت درد مزمن را آموخته و قادر خواهید بود که در زندگی عملکرد بهتری داشته باشید.

زایمان سزارین
زایمان طبیعی یا سزارین

آیا درمان هیپوتیروئیدی در بارداری نتیجۀ بارداری را بهتر می‌کند؟

هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای در نتایج بارداری شامل زایمان زودرس، وزن تولد یا IQ فرزندان در سه سالگی بین دو گروه دارو درمانی و دارو‌نما دیده نشده است. غلظت میانه TSH که در آن تجویز تیروکسین تفاوت محسوسی در پیامد باردرای ایجاد نمی‌کرد، µu/L3.8 بود.

باید با این عدم قطعیت چگونه برخورد کنیم؟

ما پیشنهاد می‌کنیم که هیپوتیروئیدی تحت بالینی در حاملگی را بر اساس TSH بالای حد فوقانی مرجع بومی برای این دوره (به جای استفاده از عدد جهانی µu/L 2.5) تشخیص داده و درمان کنیم.

خانم‌های بارداری که میزان تیروکسین و TSH درون بازه مجاز مرجع و کسانی که هیپوتیروئیدی اولیه کنترل شده دارند، نیاز به افزایش دوز تیروکسین ندارند. البته خانم‌های بیشتری به افزایش دوز تیروکسین دارند که می‌توان آن‌ را با میزان TSH تنظیم نمود.

درمان با لووتیروکسین در بارداری پیشنهاد می‌شود؛ اما باید احتمال درمان اضافه در بارداری همیشه مد‌نظر باشد. با تکرار اندازه‌گیری TSH حدوداَ ۶-۴ هفته پس از هر‌گونه تغییر در دوز تیروکسین مراقب هیپوتیروئیدیسم دارویی نیز بوده و هوشیار باشید که اکثر این زنان پس از باردرای نیازی به ادامۀ درمان با تیروکسین ندارند.

زایمان طبیعی
زایمان طبیعی

نقش هورمون تیروئید بر جنین

جنین تا ۱۲ ماهگی قادر به تولید هورمون تیروئید نیست و این هورمون توسط جفت از مادر به جنین می‌رسد. از همین جهت تنظیم بودن هورمون تیروئید در مادر باردار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تقریبا از ۱۸ تا ۲۰ هفتگی جنین به تنهایی قادر است که این هورمون را تولید کند؛ اما به دلیل اینکه میزان این هورمون که جنین آزاد می‌کند به اندازه کافی نیست، مقادیر مورد نیاز را از مادر خود کمک گرفته و این میزان کمبود را جبران می‌کند.
هورمون تیروئید در سه ماهۀ اول اگر به درستی به جنین نرسد، باعث کُند ذهنی شده و حتی کم‌کاری تیروئید در مادر باردار باعث تولد نوزاد نارس، مرده و حتی باعث پاره شدن جفت می‌شود.

سؤالی که ذهن بسیاری از مادران باردار را به خود مشغول کرده، در مورد زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC) است. بسیاری از مادران تصمیم دارند که زایمان طبیعی را بعد از سزارین تجربه کنند. ما امکان انجام این فرایند را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

آیا زایمان طبیعی بعد از سزارین امکان‌پذیر است؟

اگر دوباره باردارید و فرزند قبلی خود را از طریق سزارین به دنیا آورده‌اید، ممکن است از امکان‌پذیر بودن زایمان طبیعی بعد از سزارین، متعجب شوید.

در گذشته زنانی که یک زایمان سزارین را تجربه می‌کردند، باید تمام زایمان‌های بعدی خود را به همین شیوه انجام می‌دادند. زایمان طبیعی بعد از سزارین برای بسیاری از خانم‌ها امکان‌پذیر است. عواملی زیادی وجود دارد که به مادر و پزشک کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند، آیا این روش مناسب است یا خیر.

در شرایط مشخص، می‌توان این کار را انجام داد. مطالعات نشان داده‌اند که اکثر زنانی که اقدام به زایمان طبیعی بعد از سزارین می‌کنند، موفق خواهند بود. ایمنی برای مادر و نوزاد مهم‌ترین عاملی‌ست که باید در نظر در نظر گرفته شود؛ چراکه زایمان طبیعی بعد از سزارین همیشه برای همه زنان امن نیست.

بررسی وضعیت سلامتی مادر و جنین

اگر می‌خواهید که نوزاد خود را پس از تجربه سزارین به‌صورت طبیعی به دنیا بیاورید، می‌بایست وضعیت سلامتی شما و جنین توسط پزشک به‌خوبی بررسی شود تا پزشک مطمئن باشد که از سلامت کامل برخوردار هستید.

حتی اگر دوقلو باردار هستید و از نظر پزشک در شرایط مطلوبی به سر می‌برید، می‌توانید زایمان طبیعی را پس از سزارین تجربه کنید. گاهی برخی از مشکلات مانع از انجام زایمان طبیعی در افراد می‌شود که این شرایط شامل موارد زیر است:

 • چاقی (براساس اندازه‌گیری BMI بالای ۳۰ باشد)
 • پره اکلامپسی (فشارخون بالا در دوران بارداری)
 • سن (خانم‌های بالای ۳۰ سال)
 • در صورتی که سزارین قبلی خود را در ۱۹ ماه گذشته انجام داده باشید.
 • جنین بسیار بزرگ باشد.
زایمان طبیعی یا سزارین
سلامتی مادر و جنین در زایمان

بررسی برش شکم در زایمان سزارین

همانطور که گفته شد پزشک برای تایید انجام زایمان طبیعی پس از سزارین باید عوامل مختلفی را بررسی کند تا فرد با مشکلی در این خصوص مواجه نشود. برش زده شده در زایمان سزارین گذشته، یکی از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

برش سزارین می‌تواند به‌صورت عمودی یا افقی ایجاد شده باشد. اگر برش به‌صورت عمودی باشد، احتمال آنکه پزشک به شما اجازه انجام زایمان طبیعی را دهد، بسیار کم است؛ چراکه ممکن است منجر به پارگی شود.

در صورتی که برش زده شده، کم و عرضی باشد و از وضعیت خوبی برخوردار باشید، پزشک اجازه انجام زایمان طبیعی پس از سزارین را خواهد داد.

دلیل انتخاب زایمان طبیعی پس از سزارین چیست؟

دلایل متفاوتی وجود دارد که افراد تمایل دارند، پس از زایمان سزارین، زایمان طبیعی را تجربه کنند که این دلایل به شرح زیر است:

قصد بارداری‌ مجدد

گاهی برخی افراد تمایل دارند که چندین فرزند داشته باشند، تصمیم به انجام این نوع زایمان به آنها کمک می‌کند تا خطرات ناشی از زایمان‌ سزارین متعدد در آنها کاهش یابد.

عدم وجود عارضه‌های پس از جراحی

بسیاری از مشکلات، مانند خونریزی بیش از حد، عفونت و لخته شدن خون در زایمان طبیعی وجود ندارد. همچنین این نوع زایمان بسیاری از مشکلات مانند هیسترکتومی و آسیب به اندام‌هایی، مانند مثانه یا روده به‌شدت کاهش می‌یابد. زمان نقاهت کوتاه‌تری داشته و کارهای روزمره خود را سریع‌تر انجام می‌دهید.

در چه مواقعی خانم‌های باردار نمی‌توانند زایمان طبیعی پس از سزارین را تجربه کنند؟

در صورتی که هریک از شرایط زیر را داشته باشید، نمی‌توانید زایمان طبیعی را انتخاب کنید:

 • در زایمان سزارین برش عمودی بر رحم خورده باشد.
 • تجربه پارگی رحم که احتمال باز شدن جای سزارین وجود دارد.
 • انجام انواع خاصی از جراحی‌ها، مانند برداشتن فیبروم
انجام سزارین
زایمان سزارین

آیا انجام زایمان طبیعی پس از سزارین خطراتی را به‌همراه دارد؟

همانطور که گفته شد اگر تمامی جوانب خانم باردار و جنین بررسی شود و در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند، هیچ‌گونه خطری، مادر و جنین را تهدید نمی‌کند و حتی فواید زیادی برای آنها خواهد داشت.

اما در صورتی که مادر وضعیت مطلوبی برای انجام این نوع زایمان نداشته باشد، نه تنها از انجام زایمان طبیعی نفع نخواهد برد، بلکه مشکلات زیادی برای او، مانند پارگی رحم ایجاد خواهد کرد.

در این مواقع ممکن است مادر نیاز به برخی اقدامات اورژانسی و ناچار به انجام هیسترکتومی باشد، اگر رحم برداشته شود خانم دیگر قادر به بارداری نخواهد بود.

آمادگی جهت انجام زایمان طبیعی پس از سزارین

اگر قبلا زایمان طبیعی داشته‌اید و مایل هستید که زایمان بعدی را به‌روش طبیعی انجام دهید، باید حتما به پزشک متخصص زنان کرج مراجعه کرده و با او در خصوص این نوع زایمان مشورت کنید.

نحوه انجام سزارین (برش عمودی یا افقی) گذشته خود را باید به‌طور کامل برای پزشک توضیح دهید و هرگونه سابقه بیماری‌های خود را با او در میان بگذارید تا او شرایط را بررسی کند و در صورت تایید زایمان طبیعی را تجربه کنید.

کلام آخر

امروزه بسیاری از پزشکان سعی بر آن دارند که فواید زایمان طبیعی را برای همه مادران شرح دهند تا آنها را از انجام زایمان سزارین منصرف کنند. برخی افراد تصور می‌کنند، زمانی که بارداری اول خود را به‌صورت سزارین انجام می‌دهند، دیگر قادر به انجام زایمان طبیعی نیستند، اما این تصور اشتباه بوده و در اغلب مواقع انجام زایمان طبیعی امکان‌پذیر است.

در نهایت بهتر است اگر در شرایط مطلوبی برای انجام زایمان طبیعی هستید، زایمان‌های بعدی خود را به‌صورت طبیعی تجربه کنید تا دچار عارضه‌های زایمان سزارین نشوید.

۲۶ دیدگاه‌ها

 • سلام من دو بار سزارین شدم اونم بدون دلیلی برای سزارین اولین بار بچم مدفوع کرد دومیش هم قلبش ضعیف بود حالا از آخرین سزارین سه سال میگذره و باردارم میتونم طبیعی زایمان کنم

  • سلام. اینکه رحم شما دوبار برش داده شده و فاصله زمانی سه سال کم هستش، مسئله رو کمی خطرناک میکنه. احتمال پارگی رحم وجود داره. بنابراین حتما با پزشک خودتون مشورت داشته باشید. در دو مورد قبلی هم شما باید بنا به دلایلی سزارین می‌شدید چون پزشکی بی علت سزارین انجام نمیده. ممکن بوده که در صورت سزارین نشدن برای نوزادان مشکلی پیش می‌آمد.

 • سلام من یک بچه دارم و زایمانم به علت ضعیف شدن ضربان قلب نوزاد سزارین شده میتونه زایمان بعدیم طبیعی باشه برش سزارینمم افقی بوده چند وقت باید بگذره تا بتونم زایمان طبیعی داشته باشم

  • سلام. حداقل باید چهار ماه بگذره. ما از شرایط لگن شما خبر نداریم و اینکه آیا فقط افت ضربان قلب بوده یا عدم پیشرفت هم باهاش بوده. اما اگر که قصد انجام زایمان طبیعی را دارید حتما باید در بارداری بعدی تحت نظر یک متخصص باشید و بیشتر از چهار سال هم از سزارین قبلی گذشته باشه. که باز هم تمامی این شرایط قطعی نیست ممکنه که بتونید زایمان طبیعی داشته باشید و ممکن هم هست که نتونید.

  • سلام من دوبار باردار شدم زایمان اولیم زودرس وطبیعی بود زایمان دومی سزارین شدم به خاطر این که ضربان قلب بچه ضعیف بود الانم بعد ۹سال دوباره باردارم ایا میتونم طبیعی زایمان کنم برش قبلی سزارینم افقی بوده ممنون از شما

   • سلام. این بستگی به نظر پزشک شما داره. لطفا با ایشون مشورت کنید؛ چون بهترین شخصی هستن که به شرایط شما واقف هستند.

    • سلام زایمان اول من طبیعی بود بعد شش سال زایمان دیگری داشتم چون جنین با پا بود بیریچ بود مجبور به سزارین شدم بعد دوسال میتونم زایمان طبیعی داشته باشم ممنون میشم راهننایی کنید.

     • امکان زایمان طبیعی هست، اما ریسک پارگی محل سزارین رو باید در نظر داشت. با پزشکتون مشورت کنید.

 • سلام من حدود ده ماه پیش سزارین شدم .. دخترم شش ماه به دنیا اومد به دلیل کوتاهی دهانه رحم و اهمال کاری پزشک و عدم تجویز داروی به موقع …
  قصد بارداری مجدد دارم …
  اول اینکه در بارداری بعدی می تونم طبیعی به دنیا بیارم ؟ با توجه به کوتاهی دهانه رحم که پزشک دیگری بهم گفت حتما باید سرکلاژ بشوم …؟

  و دوم اینکه من از ماه دوم سزارین ورزش رو شروع کردم … این ورزش می تونن کمک کننده باشه ؟

  و سوم اینکه ممکن در بارداری بعدی هم دهانه رحمم کوتاه باشه ؟؟؟

  • سلام. اینکه زایمان زودرس داشتید احتمال ۳۰ درصد وجود داره که در زایمان بعدی هم زایمان زودرس داشته باشید. از طرف دیگه اینکه می‌فرمایید اهمال‌کاری از سمت پزشک بوده، در واقع باید بگیم که در برخی مواقع واقعا کاری برای زایمان زودرس نمیشه کرد. احتمالا پزشک شما هر کاری انجام دادن اما نتونستن جلوی زایمان زودرس شما رو بگیرن.
   و بعد علت سزارین حتما باید مشخص بشه. علت هر چی که باشه بر اساس اون میشه تصمیم گرفت که می‌تونید زایمان طبیعی کنید یا نه ولی حتما باید چهار سال از سزارین شما گذشته باشه.
   اینکه زایمان زودرس داشتید و الان به این سرعت قصد بارداری دارید کار صحیحی نیست. حداقل ۱۸ ماه از سزارین باید بگذره و بعد باردار بشید.

 • سلام .من چهار سال پیش سزارین شدم.الان پنج ماهه باردارم .سزارینم به این دلیل بود که من با القای زایمان هم درد زایمان نداشتم و کیسه آبم پاره شده بود.آیا امکان زایمان طبیعی برام وجود داره؟

  • سلام. اگر که زایمان اول پیشرفت نداشته ما توصیه نمی‌کنیم که در زایمان دوم، زایمان طبیعی رو امتحان کنید. چون لگن داخلی تنگی دارید که بچه پایین نیومده.

 • سلام وقت بخیر ببخشید من دقیقا ۳ سال قبل زایمان اولم رو سزارین شدم چون بچه بریچ بود و نچرخید الان ۱۳ هفته باردارم میخوام بدونم میتونم زایمان طبیعی داشته باشم؟ممنون از شما

  • سلام. باید حداقل شش سال از زایمان سزارین شما بگذره تا بتونید زایمان طبیعی انجام بدید. زایمان طبیعی بعد از سزارین خطرات زیادی داره. باید جهت ختم بارداری به صورت طبیعی یک سری رضایت‌ها رو بدید.

 • سلام من ۱۵ماه قبل اولین زایمان بدلیل پارگی کیسه اب ونداشتن دردوهمچنین حساسیت به سرم فشاریاهمون استیشن قلب بچم ضعیف میشدوسزارین شدم الان ۵ماهه باردارم ایااین زایمانم میتونه طبیعی باشه؟؟؟

  • سلام. خیر نمی‌تونید به این خاطر که تازه سزارین شدید. باید از زمان سزارین شما حداقل چهار سال بگذره تا بتونید نسبت به زایمان طبیعی اقدام کنید.

 • سلام من پنچ سال قبل به علت خون ریزی بالا بچه ام زود به دنیا اومد و سزارین شد امکان بارداری دوم و زایمان طبیعی چقدره

  • سلام. برای امکان بارداری نمی‌تونیم به شما درصدی اعلام کنیم. اگر شما سابقه نازایی ندارید پس مشکل خاصی در این زمینه نیست.
   باید فاصله بین زایمان سزارین شما با زایمان بعدی بیش از سه سال باشه تا بتونید زایمان طبیعی انجام بدید و پزشک شما این ریسک رو قبول کنن که زایمان طبیعی انجام بدید.

 • سلام من حدود۷سال میشه که سزارین شدم علتش هم بریچ بودن نوزادبود….الان باردارم هفته ی۳۵هستم سونودادم وجنین حالت سفالیک هست همه چیش طبیعی بوده خداروشکرمیخواستم ببینم میتونم طبیعی زایمان کنم آیا؟؟؟

  • سلام. باید از متخصص خودتون سوال کنید و ببینید که آیا ایشون اجازه میدن که زایمان طبیعی داشته باشید یا خیر.

 • سلام. من دی ماه ۹۶ بدلیل پاره شدن کیسه آب و مدفوع جنین در حالی که انتظار زایمان طبیعی رو داشتم، در پایان ۴۰ هفته بدون اینکه درد هام شروع شده باشن سزارین شدم.
  بچه چرخیده بود ولی پایین نیومده بود. و دهانه رحم فقط ۳ سانت باز شده بود.
  الان ۵ ماهه باردارم. اردیبهشت ۱۴۰۱ برام تاریخ زدن.
  به نظر شما چقدر احتمال داره بتونم طبیعی زایمان کنم؟

  • سلام. پزشک شما باید مسئولیت زایمان طبیعی بعد از سزارین رو قبول کنن. تنها با تشخیص پزشکتون مشخص میشه که می‌تونید این کار رو انجام بدید یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان