دی ۱۰, ۱۳۹۸

پنومونی یا ذات‌الریه

پنومونی یا ذات‌الریه

زردی نوزادان در اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود و این بیماری در نوزادان بسیار متداول است. شایع‌ترین علت زردی در نوزادان به‌دلیل فیزیولوژیک آنهاست و بیشتر نوزادان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوزادی که در 24 ساعت اول زندگی دچار زردی می‌شود، نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. ... مطالعه بیشتر
زردی نوزادان

ایکتر یا زردی

زردی نوزادان در اثر عوامل مختلفی ایجاد می‌شود و این بیماری در نوزادان بسیار متداول است. شایع‌ترین علت زردی در نوزادان به‌دلیل فیزیولوژیک آنهاست و بیشتر نوزادان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نوزادی که در 24 ساعت اول زندگی دچار زردی می‌شود، نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. ... مطالعه بیشتر
نوبت دهی آنلاینتماس با بیمارستان